Thema's

Alle verzameldossiers van HVC.

Afval

restafval

Wij streven naar het voorkomen van het ontstaan van afval, we scheiden en hergebruiken het afval dat wel ontstaat en halen uit het overgebleven res

0 items

Slibwaterketen

Fosfaatterugwinning

Door fosfaat terug te winnen uit zuiveringsslib van biologische afvalwaterzuiveringen hoeven we deze schaarse grondstof niet uit de natuur te halen

2 items

HVC Illustratie Schone slakken RGB WTK

Bodemassen

Bodemas is een restproduct van het verbrandingsproces in de afvalenergiecentrales van HVC.

1 items

Afval recyclen

Stikstof

Bij het verwerken van afval komen stikstofoxiden vrij. Deze emissies willen wij zoveel mogelijk beperken. 

0 items

Recycle tarief

Recycle-tarief

Beter afval scheiden en minder restafval overhouden: goed voor het milieu én inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.

3 items

Restwarmte

Warmtenet

Voor een klimaatneutraal Nederland gaan we stap voor stap over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken.

25 items

Geothermie

Aardwarmte

Diep verborgen onder de grond is duurzame warmte beschikbaar. De warmte is uitermate geschikt voor het verwarmen van kassen, woningen en gebou

22 items

Afval recyclen

Bron- en nascheiding

Om zoveel mogelijk plastic, blik en drinkpakken te kunnen recyclen, zetten wij zowel bron- als nascheiding in. 

6 items