HVC locatie Alkmaar
Illustratie slibdrooginstallatie rgb

Slib drogen met restwarmte

Bij de rioolwaterzuivering van onze acht aandeelhoudende waterschappen blijft slib over. Wij bouwen een installatie waarmee we dit ontwaterd slib gaan drogen met restwarmte uit onze afvalenergiecentrale. Dit levert een forse besparing van CO2 op.

onze visie: benutten van restwarmte

HVC verwerkt het rioolslib van 8 waterschappen. Dit willen wij zo duurzaam mogelijk doen. In Alkmaar bouwen we daarom een installatie waarin we het ontwaterd slib gaan drogen met restwarmte uit de afvalenergiecentrale. Zo besparen we fors op het gebruik van aardgas in het droogproces. Het granulaat dat overblijft na het drogen kan als alternatieve duurzame brandstof gebruikt worden in de plaats van fossiel aardgas.

voor onze waterschappen

De slibdroger bouwen we voor onze aandeelhoudende waterschappen en vervangt onder andere de gasgestookte slibdrooginstallatie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Beverwijk. De nieuwe slibdroger is geheel in lijn met de duurzaamheidsambities van de waterschappen. Voor Zuiderzeeland en Amstel, Gooi en Vecht was dit dan ook de reden om per 22 december 2021 toe te treden als aandeelhouder van HVC en voor Hollands Noorderkwartier om hun aandelenbelang uit te breiden.

Dijkgraaf Luc Kohsiek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: “We zijn verheugd dat het mogelijk is een forse verduurzamingslag te realiseren door deze stap te zetten. Het verstoken van aardgas, met als gevolg de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij verbranding zoals NOx en CO2, zien wij niet als een begaanbare weg voor de toekomst. Daarnaast biedt deze stap de mogelijkheid om in de toekomst het schaarse fosfaat uit slib terug te winnen. Als waterschappen zijn we daarom blij met de komst van deze nieuwe slibdroger.”

forse milieuwinst door drogen met warmte van de afvalenergiecentrale

Zolang het nog nodig is om restafval van huishoudens te verbranden, streven wij ernaar om hier zoveel mogelijk energie – elektriciteit en warmte – uit te halen. De nieuwe slibdroger komt naast de afvalenergiecentrale op het terrein van HVC in Alkmaar, zodat we restwarmte van de afvalenergiecentrale kunnen benutten voor het droogproces. Deze restwarmte is energie die vrijkomt bij het verbranden van afval en gebruiken we nu voor het opwekken van elektriciteit. Bij het omzetten van deze energie naar elektriciteit gaat een deel van deze energie verloren. Bij het gebruik voor het drogen van het slib is het energieverlies kleiner en stijgt het energetisch rendement van de afvalenergiecentrale. Het drogen van slib gebeurt nu veelal met (fossiel) aardgas. In Beverwijk wordt bijvoorbeeld 15.000.000 m3 aardgas gebruikt om 100.000 ton slib te drogen. De slibdrooginstallatie in Alkmaar kan straks 230.000 ton slib per jaar drogen. Dit levert dus een enorme besparing in het gebruik van aardgas op met een reductie aan CO2-emissie en NOx-emissies.

hoe werkt de slibdroger?

Het slib dat als restproduct overblijft bij waterzuiveringsinstallaties van waterschappen bestaat voor 80% uit water. Wij drogen dit in de slibdrooginstallatie met restwarmte van de afvalenergiecentrale (120-140 graden Celsius). Na droging van 230 kton slib houden we 55 kton slibgranulaat (droge stukjes) over.

duurzaam product: slibgranulaat als groene brandstof voor bio-energiecentrales

Van het gedroogde granulaat gebruiken we 12 kton als duurzame brandstof voor de bio-energiecentrale. In deze energiecentrale verbranden we het gedroogde slib en afvalhout. Deze installatie heeft een uitgebreide rookgasreiniging die voldoet aan de strengste eisen omdat we hierin afvalhout en slib verwerken. Hiermee voeden we weer het warmtenet van de regio Alkmaar en wekken we groene elektriciteit op. Het andere deel van het granulaat (63 kton) zal (voorlopig) extern worden verwerkt in bio-energiecentrales en als duurzame bijstook in cementcentrales.

planning van de bouw van de slibdrooginstallatie

2022: vergunningaanvraag en voorbereidingen terrein
2023: start bouw slibdroger
2024: slibdroger in bedrijf

Eén van de voorbereidingen was het in juni 2022 toevoegen van de Topaasweg aan het HVC- terrein en het doortrekken van de Zirkoonstraat tot aan de Boekelerdijk. De Topaasweg wordt in de toekomst vanaf de Boekelerdijk de nieuwe toegangsweg voor restafval transporten.

hoe gaat de slibdroger eruit zien?

De installatie wordt uitgevoerd in drie tinten grijs. Deze geven de drie procesonderdelen aan: loshal, bunker en droogproces. We bouwen de installatie naast het rode gebouw van de afvalenergiecentrale.

Close

Nieuws