HVC locatie Alkmaar

warmte uit poep halen

HVC bouwt in Alkmaar een duurzame slibdrooginstallatie. De installatie gaat het rioolwaterslib drogen van waterschappen die aandeelhouder zijn bij HVC. Voor het drogen van het slib wordt de restwarmte gebruikt die vrijkomt bij de verbranding in de naastgelegen afvalenergiecentrale. Dit levert daarmee een enorme besparing in het gebruik van aardgas op, met een vermindering aan CO2- en NOx-uitstoot.

Vrijdag 1 december 2023

gemeenten en waterschappen

Dion van Steensel, algemeen directeur HVC: “De rijksoverheid wil tempo maken met klimaatplannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Alle Nederlandse gemeenten en waterschappen hebben hier een rol in. HVC helpt haar aandeelhoudende gemeenten en waterschappen hiermee. Want bij HVC willen we een toekomst waarin we energie schoon opwekken en grondstoffen hergebruiken. Het verminderen van CO2-uitstoot is daar een belangrijk onderdeel van. De nieuwe slibdrooginstallatie helpt daar enorm in.”

flinke CO2- besparing door gebruik restwarmte in Alkmaar

De slibdrooginstallatie kan straks 231.000 ton ontwaterd slib per jaar drogen. Dat rioolslib blijft over bij de zuivering van rioolwater. Het gaat om een hoeveelheid die komt van zo’n 3 miljoen mensen. De slibkorrels die na het drogen overblijven zijn daarna weer een duurzame bron voor bijvoorbeeld onze bio-energiecentrales, waarin we ook afvalhout verbranden. Hiermee verwarmen we onder andere huizen via het warmtenet in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. De rest van de gedroogde korrels, het granulaat, wordt gebruikt door bijvoorbeeld de cementindustrie en bruinkoolcentrales.

De installatie vervangt onder andere de slibdrooginstallatie van Hollands Noorderkwartier in Beverwijk. In deze oude installatie wordt 15.000.000 m3 aardgas gebruikt om 100.000 ton slib te drogen. Voor het drogen in de nieuwe slibdroger gaan we warmte van de afvalenergiecentrale gebruiken. Dit levert dus een enorme besparing op in het gebruik van (fossiel) aardgas. En dat zorgt weer voor een besparing van CO2- en NOx-uitstoot.

sluizensysteem

Er wordt heel veel aan gedaan om de overlast voor de directe omgeving te voorkomen of zo klein mogelijk te houden. Van Steensel: “Poep en pies geeft stank, ontlasting wil je niet ruiken. Er komt een sluizensysteem, waarbij vrachtwagens achteruit naar binnen rijden. Eerst gaan ze de loshal in, als die deur is gesloten, gaat de deur naar de opslagbunker pas open. Terug geldt dat het zelfde. De lucht binnen wordt afgezogen.”

Vergunning en bouw

De bouw- en milieuvergunning voor de slibdrooginstallatie zijn verleend. De bouw van de installatie is gestart in augustus 2023 en duurt ongeveer 2 jaar. In 2025 wordt de slibdroger in gebruik genomen.