HVC locatie Alkmaar

wijziging wegen bedrijventerrein Boekelermeer

Gemeente Alkmaar en HVC hebben een akkoord bereikt over een wegenruil op bedrijventerrein Boekelermeer. Aanleiding voor de wegenruil zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de slibdroger bij HVC in Alkmaar.

Dinsdag 7 december 2021

wegwijziging

Daarmee is de Topaasweg straks geen openbare weg meer en is de Zirkoonstraat, na een verlenging tot aan de Boekelerdijk, de alternatieve route. Vanwege de bouw van een nieuwe slibdroger heeft HVC begin dit jaar een verzoek tot wegenruil bij gemeente Alkmaar ingediend.

verlengde Zirkoonstraat wordt doorgaande weg

De Zirkoonstraat wordt verlengd en wordt een doorgaande weg en de Topaasweg - nu nog openbare weg - wordt aan het bedrijfsperceel van HVC toegevoegd. De gemeente Alkmaar heeft met dit verzoek van HVC ingestemd. Het doorgaand verkeer rijdt straks niet meer via de route Diamantweg – Topaasweg – Boekelerdijk, maar via de route Diamantweg – Zirkoonstraat – Verlengde Zirkoonstraat – Boekelerdijk. De bedrijven die grenzen aan de Topaasweg blijven te allen tijde bereikbaar.

voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden aan de Zirkoonstraat starten naar verwachting in december 2021. Zodra de verlenging van de Zirkoonstraat is afgerond wordt deze overgedragen aan de gemeente. Na de aanleg van de Verlengde Zirkoonstraat neemt de gemeente Alkmaar een wegontrekkingsbesluit over de Topaasweg. Daarna wordt de Topaasweg overgedragen aan HVC en is daarmee geen doorgaande, openbare weg meer.