aanleg warmtenet
Restwarmte

Warmtenet

Voor een klimaatneutraal Nederland gaan we stap voor stap over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. HVC heeft de warmtetransitie als kerntaak en levert een bijdrage aan een aardgasvrije toekomst met warmte uit lokale  warmtenetten.

Aardgasvrije toekomst

HVC is een warmtebedrijf dat al haar gemeenten ondersteunt in de warmtetransitie. Zo groeien de warmtenetten en worden steeds meer inwoners aardgasvrij in Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Dordrecht en Sliedrecht. Maar HVC heeft ook in nieuwe gemeenten een actieve rol gekregen in de warmtetransitie. Soms leidde deze samenwerking al concreet tot de aanleg van nieuwe warmtenetten in bijvoorbeeld Hendrik-Ido-Ambacht en ’s-Gravenzande. Of gaan wij starten met de aanleg van een warmtenet, zoals in Gorinchem, Papendrecht, Zwijndrecht en Hoorn.

Visie: duurzame bronnen voor het warmtenet

Bij de eerste warmtenetten van HVC in Alkmaar en Dordrecht waren de afvalenergiecentrales van HVC de bronnen. ‘Het was vrij simpel, wij hadden warmte over door het verbrandingsproces en dit wilden we nuttig toepassen. Logisch dus om deze warmte in te zetten toen we in 2002 startten met de plannen voor een warmtenet’, aldus Robert Crabbendam, business manager warmte.

‘Nu bijna 20 jaar later, hebben we tientallen kilometers aan warmtenetten aangelegd in meerdere gemeenten en voorzien we duizenden woningen en gebouwen van warmte. Hierbij zetten we in op duurzame warmtebronnen. Tot op zekere afstand van onze installaties kun je warmte leveren, maar dan houdt het op. In Heerhugowaard willen we nog meer warmte leveren, omdat daar veel telers zijn die dit goed kunnen gebruiken. Daar gaan we inzetten op aardwarmtebronnen. We doen hiermee al veel ervaring op in de gemeente Westland, waar we twee aardwarmtebronnen hebben.

Ook onderzoeken we mogelijkheden om de restwarmte van onze slibverbrandingsinstallatie in Dordrecht te gebruiken. En omdat De Drechtsteden erg waterrijk zijn, zien we daar kansen om met een warmtepomp warmte te halen uit oppervlaktewater, zoals in Hendrik-Ido-Ambacht. In Gorinchem gaan we begin 2022 een warmtenet aanleggen waarbij we warmte winnen uit afvalwater. Welke bron we ook gebruiken, uiteindelijk is ons doel om zoveel mogelijk woningen en gebouwen aardgasvrij te maken en zo een schonere wereld te krijgen.

'We willen werken met bronnen waar we de komende decennia wat mee kunnen. Naast aardwarmte zijn dat oppervlakte- en afvalwater en lokale restwarmte. Het is uniek voor HVC dat we met al deze bronnen ervaring hebben. Dat helpt ons om een robuuste bronnenstrategie te bouwen voor onze aandeelhouders.'

Marco van Soerland, directeur Warmte
aanleg warmte
marco_van_soerland_-_manager_warmte_-_2021_-_2.jpg
marco_van_soerland_-_manager_warmte_-_2021_-_2.jpg
Glastuinbouwbedrijf in het Westland - fotograaf Marc Dorleijn

Hoe het warmtenet werkt

  1. Bij een (duurzame) warmtebron wordt water verhit. Dit warme water wordt via een ondergronds en geïsoleerd hoofdleidingennet naar de verschillende overdrachtsstations in een stad/wijken gepompt.

  2. In een overdrachtsstation vertakt het leidingennet zich naar de woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet.

  3. Het warme water stroomt via een warmte-unit (in de meterkast) de verwarmingsinstallatie van de woning in. Via de warmtewisselaar in de warmte-unit wordt de warmte afgegeven aan de binnenhuisinstallatie van de woning. Zo wordt gezorgd voor een aangename binnentemperatuur en voldoende warm water.

  4. Na warmteafgifte in de woning stroomt het afgekoelde water via een retourleiding terug naar de warmtebron. Daar wordt het water opnieuw opgewarmd en herhaalt het proces zich.

hoe het warmtenet werkt
Close
hoe het warmtenet werkt

Aansluitingen onder de Warmtewet

Tabel met beschrijving van het aantal aansluitingen in 2020 en 2019
Locatie 2020 2019
Regio Alkmaar 6.448 5.690
Dordrecht 1.601 1.296
Zaanstad 1.185 1.181
Overig 462 108
Totaal 9.696 8.275

Reductie CO2 in 2020

Tabel met uitstoot en besparing per geleverde Gigajoules (GJ) 
Locatie

uitstoot per
geleverde GJ
(kg CO2 / GJ) 

besparing per
geleverde GJ
(kg CO2 / GJ)
geleverde
GJ's
besparing
(ton CO2)
Regio Alkmaar 9,2 49,3 405.673 20.000
Dordrecht 14,4 44,1 158.527 6.991
Assendelft 69,5 -11,10 32.789 -361
Kleine netten (Zwijndrecht, Westland en Sliedrecht) 100,8 -42,3 4.864 -206
Totaal       26.424

Warmtelevering kleinverbruik 2020

Tabel opbrengsten
Betreft aantal x 1.000 euro
Gigajoules 221.003 4.518
Vastrecht   3.733
Electra   418
Aansluitingen 9.696  

 

Tabel kosten
Betreft aantal x 1.000 euro
Onderhoudskosten   466
Inkoopkosten   2.032
Personeelskosten   2.793
Afschrijvingslasten   2.332
Rentelasten   1.332

 

Bedrijfsresultaat: - 286.000 euro

Geïnvesteerd vermogen: 51.016.000 euro

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

Het warmtenet is niet alleen afhankelijk van de warmte van de afvalenergiecentrale. Er zijn tal van duurzame bronnen op het warmtenet aan te sluiten, zoals warmte van bio-energiecentrales, aardwarmte en aquathermie. Hierdoor zal er altijd voldoende warmte beschikbaar zijn.

Selecteer voor antwoord

In de regio Alkmaar krijgen zowel (huur)woningen van woningcorporaties en nieuwbouwwoningen een aansluiting op het warmtenet, bedrijven en een aantal grote gebouwen, zoals het AZ-stadion, zwembad Hoornse Vaart, het nieuwe poppodium Victorie en een aantal scholen, hebben een warmtenetaansluiting. Op het warmtenet in Dordrecht zijn zowel woningen als bijvoorbeeld de gevangenis, Schouwburg Kunstmin en het Energiehuis aangesloten. Het warmtenet in Dordrecht is uitgebreid naar Sliedrecht, waar in 2018 de eerste woningen zijn aangesloten.

Selecteer voor antwoord

In de bio-energiecentrale in Alkmaar verbranden we niet-herbruikbaar afvalhout. Bij het verbranden van dit afvalhout komt veel warmte vrij. Met de warmte van de bio-energiecentrale maken we stoom. De stoom zetten we in een turbine om in elektriciteit. De warmte die overblijft na de elektriciteitsopwekking voeden we via goed geïsoleerde leidingen in het warmtenet, om woningen en gebouwen van warmte te voorzien.
 

Selecteer voor antwoord

HVC heeft afvalenergiecentrales in Alkmaar en Dordrecht. In de afvalenergiecentrale verbranden we niet-herbruikbaar afval. Bij het verbranden van dit restafval komt veel warmte vrij. Met de warmte van de afvalenergiecentrale maken we stoom. De stoom zetten we in een turbine om in elektriciteit. De warmte die overblijft na de elektriciteitsopwekking voeden we via goed geïsoleerde leidingen in het warmtenet, om woningen en gebouwen van warmte te voorzien. HVC gebruikt de warmte van de afvalenergiecentrale alleen voor het warmtenet in de regio Dordrecht.

Selecteer voor antwoord

Aardwarmte of ‘geothermie’ is op dit moment een van de meest duurzame warmtebronnen die op veel plaatsen in Nederland beschikbaar is. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende lagen: hoe dieper, des te warmer het water in de aarde. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30 graden per kilometer toe. Door het warme water op te pompen is deze energie te gebruiken voor het verwarmen van woningen, gebouwen en kassen. Als de temperatuur hoog genoeg is, is zelfs elektriciteitsproductie mogelijk.

Selecteer voor antwoord

Aquathermie betekent dat er warmte wordt gehaald uit water. Daarmee kunnen er complete woonwijken duurzaam verwarmd worden via een warmtenet. Er bestaan verschillende technieken van aquathermie, zoals warmte uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en zelfs uit drinkwater (TED).

Bekijk het animatiefilmpje 'Wat is aquathermie'.

Selecteer voor antwoord

Als grootste nadeel van een warmtenet wordt door klanten ervaren dat zij (door de huidige regelgeving) op dit moment geen keuzevrijheid hebben voor een eigen warmteleverancier. Dat komt omdat warmtenetten in eigendom zijn van een bedrijf dat ook de warmte levert. Het warmtebedrijf is netbeheerder én warmteleverancier in één. Een warmtebedrijf investeert in, zorgt voor de aanleg en het onderhoud van warmtenetten en zorgt daarnaast voor de productie en levering van warmte aan klanten.
 

Selecteer voor antwoord

  • Betrouwbaar altijd voldoende warm water tot uw beschikking.
  • Gemakkelijk geen zorgen meer over de vervangingskosten en het onderhoud van uw cv-ketel.
  • Veilig door te koken op inductie is er geen open vuur of gasaansluiting meer in huis.
  • Beter voor het milieu een aansluiting op een warmtenet met een duurzame bron stoot gemiddeld veel minder CO2 uit dan in een vergelijkbare situatie met gasgestookte cv-ketel.
  • Toekomstbestendig nu al klaar voor een toekomst zonder aardgas. Wel zo’n fijn idee.

Nieuws

Persberichten