foto waarop te zien is hoe een man aan een radiatorknop draait in de verwarming in te stellen

Betaalbaarheid warmtenetten essentieel onderdeel energietransitie

Om los te komen van aardgas, zijn warmtenetten een noodzakelijk onderdeel van de energietransitie. Het terugdringen van CO2 uitstoot en de betaalbaarheid voor bewoners zijn belangrijke pijlers. Naast landelijke regelgeving, heeft HVC aanvullende afspraken met woningcorporaties en gemeenten om warmtenetten betaalbaar te houden voor bewoners.

Vrijdag 22 maart 2024

uitgangspunten HVC tarieven

De HVC-tarieven zitten standaard minimaal 5% onder het maximum tarief. Ook onze vaste kosten zijn lager dan de maximale tarieven die Autoriteit Consument en Markt vaststelt. Daarnaast hebben wij afspraken met woningcorporaties voor bestaande woningen die gasloos worden. Hier betaalt de woningcorporatie een gedeelte van de vaste kosten die logischerwijs ook bij de verhuurder liggen. HVC is al jarenlang één van de goedkoopste warmteleveranciers van Nederland.

Terugdringen CO2

De aanleg van warmtenetten is van groot belang om los te komen van het aardgas. Warmtenetten zorgen gemiddeld tot wel 80% minder CO2 uitstoot dan cv-ketels. Als publiek bedrijf is het onze kerntaak om gemeenten en waterschappen te ondersteunen in de transitie naar ‘aardgasvrij’. HVC ziet de aanleg van warmtenetten dan ook als essentieel onderdeel van de energietransitie.

Vaste kosten HVC

Voor mensen met een huurwoning die overstappen van aardgas naar warmte hebben wij als uitgangspunt met woningcorporaties een afspraak dat zij een gedeelte van de vaste kosten voor de huurder betalen. Dit noemen we ‘gesplitste vaste kosten’. De woningcorporatie betaalt de vaste kosten die logischerwijs ook bij de verhuurder liggen. Hierdoor zijn voor de huurder de vaste kosten bij gaslevering gemiddeld gelijk aan de vaste kosten voor warmte.
Bij de overstap van gas naar warmte in bestaande huurwoningen, worden de vaste kosten verdeeld tussen huurder, de verhuurder en HVC. De kosten voor de huurder (in 2024: € 322,09) zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten voor het leveren en beheren van gas - als je nog een gasaansluiting zou hebben (vastgesteld door ACM).

Klanten met een koopwoning en huurders in een nieuwbouwwoning betalen de volledige vaste kosten. In 2024 zit het HVC tarief ruim 60 euro onder het maximale ACM tarief.

Tarief 2024 Vaste kosten
Maximaal tarief ACM € 795,88
HVC tarief huurders bestaande bouw € 322,09
HVC tarief huurders nieuwbouw € 732,17
HVC tarief woningbezitter € 732,17

 

Tarief variabele kosten HVC

Naast het de vaste kosten, betalen klanten voor hun warmteverbruik in de woning. Dit zijn variabele kosten, die worden bepaald door het eigen warmteverbruik (warm water en verwarming). Het verbruik wordt in gigajoules berekend. Het HVC gigajoule-tarief ligt 5% onder het door de ACM vastgestelde maximum tarief.

Tarief 2024 Variabele kosten
Maximaal tarief per gigajoule ACM € 46,69
HVC tarief per gigajoule € 44,36

 

Warmtenetten HVC

HVC heeft inmiddels 269 kilometer aan leidingen aangelegd en zijn er zo’n 16.000  woningen aangesloten op deze warmtenetten. De ambitie is om de komende jaren zo’n 30.000 huurwoningen en 30.000 particulieren aan te sluiten op duurzame warmte. O.a. in Dordrecht, Alkmaar, Heerhugowaard en Gorinchem zijn bewoners op deze manier overgestapt van aardgas naar warmte.