Vrouw maakt een drinkpak klein
Plastic blik en drinkpakken

Plastic, blik en drinkpakken

Plastic, blik en drinkpakken inzamelen en sorteren voor optimaal hergebruik.

Onze visie

HVC streeft ernaar plastic in te zamelen dat zo hoogwaardig mogelijk wordt hergebruikt. Dat doen we door brongescheiden inzamelen van plastic, blik en drinkpakken bij laagbouw met als aanvulling nascheiding voor hoogbouw. Wij sorteren zelf de verschillende plastic stromen in de kunststofsorteerinstallatie voordat deze naar verwerkers worden gestuurd. Zo levert HVC een bijdrage aan de totstandkoming van de circulaire economie.   

Wij streven ernaar plastic in te zamelen dat zo hoogwaardig mogelijk wordt hergebruikt.

Stefan de Beer, Business Ontwikkelaar
plastic weggooien in badkamer
plasticbak aan de weg
plasticbak aan de weg
beladers legen bakken voor plastic, blik en drinkpakken in Dordrecht

Inzameling en sortering van plastic

Een gemiddeld gezin heeft per week een grote zak vol plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. HVC zamelt het plastic in aan huis of bij verzamelcontainers voor plastic. Daarnaast verzorgt HVC voor de hoogbouw machinaal scheiden. Dat betekent dat plastic verpakkingen, blik en drinkpakken uit het restafval worden gehaald. Vervolgens vervoeren wij het ingezamelde plastic naar onze Kunststofsorteerinstallatie in Heerenveen. Daar wordt het plastic gesorteerd in verschillende stromen zoals metalen, drinkpakken, PET, PE, PP, folie en kunststof. Daarnaast blijft er ook een residu over, waar gemixte materialen in zitten. Via handsortering vindt de laatste selectie plaats. De verschillende stromen worden in balen fijn geperst en verstuurd naar gecertificeerde verwerkers die er het plastic een tweede leven kunnen geven. Voor de verwerking tot nieuwe producten wordt het plastic tot snippers gemalen, schoongemaakt en samengesmolten. Daar worden vervolgens korrels van gemaakt, granulaat. Dit granulaat vormt de basis voor nieuwe producten zoals zeepflacons, bierkratten en deurmatten. 

HVC is in de plastic keten verantwoordelijk voor de inzameling, sorteren en sturen naar verwerkers. 
 

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

In 2020 was dat 27 kton.

Selecteer voor antwoord

Nadat het pbd bij ons is aangeleverd, wordt het eerst gekeurd op kwaliteit en vervolgens gesorteerd in een kunststofsorteerinstallatie (KSI) (o.a. Heerenveen en andere vergelijkbare sorteerinstallaties in Nederland en Duitsland). Vervuiling wordt eruit gehaald en de kunststoffen worden op soort gesorteerd. De verschillende typen kunststof worden vervolgens in een baal geperst en getransporteerd naar (gecertificeerde) verwerkers voor recycling.

Selecteer voor antwoord

Van het ingezameld pbd (2022) bestond circa 64% uit recyclebaar materiaal dat is doorgezet naar gecertificeerde verwerkers. Circa 31% was vervuiling uit het ingezamelde pbd; dit kon niet worden hergebruikt en is verbrand in afvalenergiecentrales in Nederland en Duitsland. Daarnaast is een deel (ca 4%) organisch afval/etensresten uit het pbd verdampt. 

Selecteer voor antwoord

Het residu (vervuiling) bestaat voornamelijk uit: papier, textiel, organische afval/etensresten. Daarnaast bevat het residu ook nog pbd dat niet is uitgesorteerd vanwege afmeting, vorm, kleur of samenstelling. 

Selecteer voor antwoord

Wij werken met erkende recyclers in het bezit van EuCertPlast Certificatie (binnen Europa). Dit kwaliteitskeurmerk krijgt een recycler alleen als het aantoonbaar beschikt over een traceerbaar recycleproces en over een bepaalde kwaliteit van het gerecyclede deel in het eindproduct. Voor elke vracht pbd die wij aan een recycler leveren, krijgen we een verwerkingsverklaring. Het overgrote deel van het gesorteerde pbd gaat naar verwerkers in Nederland en Duitsland.  

Selecteer voor antwoord

HVC brengt het ingezamelde pbd naar de eigen kunststofsorteerinstallatie (KSI) in Heerenveen en andere vergelijkbare sorteerinstallaties in Nederland en Duitsland. Daarna gaat het naar gecertificeerde (EuCertPlast Certificate) recyclers in Europa die o.a. aantoonbaar beschikken over een traceerbaar recycleproces. Het is daarom niet aannemelijk dat door ons ingezameld pbd elders (buiten Europa) terechtkomt.

Selecteer voor antwoord

Van het ingezamelde pbd bieden we 64% aan bij de recyclers (het overige deel bestaat uit vervulling en organisch materiaal dat kan niet worden gerecycled). Hoeveel daarvan uiteindelijk wordt hergebruikt is op dit moment nog lastig te bepalen omdat het niet precies duidelijk is wat het rendement is van de verschillende recyclers. Bij de recyclers wordt in het proces ook nog vervuiling uit de aangeboden kunststoffen gefilterd.

Selecteer voor antwoord

De ingezamelde kwaliteit moet worden verbeterd. Hoe minder vervuiling er wordt aangeboden, hoe hoger het sorteerrendement voor pbd zal worden. Daarnaast is het van belang dat de verpakkingen goed recyclebaar zijn en goed kunnen worden gedetecteerd/herkend in een sorteerinstallatie. Voorbeeld; zwarte verpakkingen kunnen moeilijk worden herkend en belanden daardoor vaak in het residu. Verder zou het helpen als de verscheidenheid aan verschillende kunststoffen wordt teruggebracht tot enkele soorten. Dit maakt het sorteerproces gemakkelijker.

Nieuws