persoon kijkt naar drinkpakken die in balen zijn geperst

tijdelijke stop verwerking nagescheiden drankenkartons

Afgelopen week verscheen een bericht in de media over het niet kunnen verwerken van nagescheiden drankenkartons. Voor HVC is dit op dit moment ook het geval. 

Dinsdag 1 november 2022

statement

Voor onze gemeenten verzorgen wij zowel nascheiding (inzameling van huishoudelijk restafval en het machinaal scheiden van PBD uit die stroom) als bronscheiding (het vooraf gescheiden PBD inzamelen en verwerken). Na sortering van het PBD ontstaan verschillende afzetstromen, waaronder drankenkartons. Nagescheiden drankenkartons kunnen op dit moment niet verwerkt worden. Brongescheiden drankenkartons kunnen we wel gewoon blijven verwerken, en hetzelfde geldt voor de stromen plastic en blik.

HVC zet haar nagescheiden drankenkartons al jaren af bij een papierrecycler Delkeskamp in Duitsland. Deze recycler is vooralsnog de enige verwerker voor nagescheiden drankenkartons. Door de hoge energieprijzen en teruglopende papierafzet heeft Delkeskamp besloten om haar activiteiten (voorlopig) te staken. Dit betekent dat er momenteel geen afzetmogelijkheden zijn voor drankenkartons. HVC heeft daarom besloten om – per 1 oktober jl. - tijdelijk te stoppen met de sortering van drankenkartons uit nascheiding, omdat het opslaan van drankenkartons niet mogelijk is. Door de organische vervuiling in de drankenkartons worden de papiervezels bij langdurige opslag aangetast, waardoor recycling uiteindelijk niet meer mogelijk is. HVC is momenteel in gesprek met andere recyclers om de afzet van drankenkartons zo snel mogelijk te kunnen hervatten.