Shovel lost plastic in hal

Statement recycling plastic

HVC streeft ernaar plastic in te zamelen dat zo hoogwaardig mogelijk wordt hergebruikt. Dat doen we door brongescheiden inzamelen van plastic, blik en drinkpakken bij laagbouw met als aanvulling nascheiding voor sommige hoogbouwlocaties. Het ingezamelde plastic, blik en drinkpakken van onze aandeelhoudende gemeenten wordt naar verschillende overslagstations vervoerd. Hier vindt de eerste keuring plaats. We hanteren hiervoor het landelijk geldende acceptatieprotocol.

Dinsdag 12 september 2023

Optimaal hergebruik plastic door sortering

De norm van de maximale toegestane vervuiling is 15% per vracht. Goedgekeurde vrachten gaan door naar een kunststofsorteerinstallatie. Hier wordt het materiaal  gesorteerd in 9 verschillende stromen zoals PP, PE, PET en metalen. De verschillende typen kunststof worden in balen geperst en getransporteerd naar (gecertificeerde) verwerkers voor recycling.

64% van plastic, blik en drinkpakken geschikt voor recycling

Van het ingezamelde plastic, blik en drinkpakken bestaat 64% procent uit recyclebaar materiaal dat wordt doorgezet naar gecertificeerde verwerkers. Zo’n 4% van het ingezamelde materiaal is organisch en verdwijnt in het verwerkingsproces. Denk aan restjes eten in verpakkingen. Helaas is nu ongeveer 31 procent  van het materiaal niet te recyclen. Dat komt enerzijds doordat er plastics worden weggegooid die (nog) niet gerecycled kunnen worden. Zoals samengestelde plastics. Maar ook omdat mensen goedbedoeld ‘verkeerde plastics’ in de bak voor plastic, blik en drinkpakken gooien. Denk hierbij aan harde kunststoffen of piepschuim. We vinden ook nog teveel restafval tussen het goed gescheiden plastic, blik en drinkpakken. Dit zorgt ervoor dat soms hele vrachten afgekeurd moeten worden. Sinds 2021 is er een nieuw acceptatieprotocol geïntroduceerd door Platform Ketenoptimalisatie (VNG & Afvalfonds) en wordt er strenger gehandhaafd. Dit leidt bij sommige gemeenten tot een sterke stijging van de hoeveelheid afgekeurd plastic, blik en drinkpakken.

Bronscheiding zorgt voor bewustwording hoeveelheid afval

Een belangrijk effect van bronscheiding is het verhoogde bewustzijn van de hoeveelheid afval die vrijkomt in een huishouden. Dit is ook van invloed op aankoopgedrag. Want afval dat niet ontstaat hoeft ook niet verwerkt te worden. Vandaar dat wij actief inzetten op bronscheiding waar het kan en we afvalpreventie onder de aandacht brengen waar mogelijk. HVC lanceert in het najaar een campagne met dit thema. Dat neemt niet weg dat de kwaliteit van het ingezamelde plastic, blik en drinkpakken omhoog moet. We ontwikkelen een wijkgerichte aanpak, waarbij we in kaart brengen waar de vervuiling vandaan komt. In deze wijken zetten we gerichte interventies in zoals extra afvalcoaching en persoonlijke communicatie naar bewoners. Daarnaast blijven we informatieve campagnes voeren. We begrijpen dat het voor bewoners zeker niet eenvoudig is om plastic, blik en drinkpakken goed te scheiden. Zo hebben mensen regelmatig moeite om te bepalen of hun afval bij plastic of restafval hoort. Door aangescherpte afspraken in de branche zijn er wijzigingen in de materialen die bij afvalstromen horen. Binnenkort wordt een geactualiseerde landelijke ‘wel-niet lijst’ voor plastic, blik en drinkpakken gepubliceerd door samenwerkende partijken in de afvalbranche. Deze lijst verwerken wij in onze communicatie en uitingen voor bewoners. Ook de HVC-app met afvalscheidingswijzer wordt hierop geactualiseerd.  

Bronscheiding waar het kan, nascheiding waar het moet

HVC vindt het belangrijk dat afval zoveel mogelijk hergebruikt kan worden. Dat betekent dat we dát inzamel- en verwerkingssysteem kiezen waarbij de meeste grondstoffen worden behouden. In het algemeen levert thuis afval scheiden (bronscheiding) nog de beste kwaliteit op ten behoeve van recycling. Voor laagbouw is dit, ook qua kosten, dan ook de meest optimale manier. In flats en binnensteden is het minder makkelijk om afval thuis te scheiden. In het afval van deze huishoudens zitten herbruikbare materialen en restafval bij elkaar. Daar kan machinaal scheiden (nascheiding) een goede oplossing zijn om waardevolle plastics, blik en drinkpakken tóch te kunnen recyclen.  

Inwoners ondersteunen met vragen

Afvalcoaches komen graag langs bij inwoners van HVC gemeenten die vragen hebben over het scheiden van plastic, blik en drinkpakken. Zo zorgen we er samen voor dat er zoveel mogelijk plastic wordt gerecycled. Neem daarvoor contact op met de klantenservice via hvcgroep.nl/klantenservice.