Jongetje gooit een blikje in een aparte bak voor plastic blik en pak in keuken
Recycle tarief

Recycle-tarief

Beter afval scheiden en minder restafval overhouden: goed voor het milieu én inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.

Doelstelling

Het landelijke doel was om in 2020 naar 100 kilo restafval per persoon per jaar te gaan met een verdere afname naar 30 kilo restafval in 2025. Daarnaast geldt een hergebruikpercentage van 75%.​ Door de combinatie van een service- en een prijsprikkel, is recycle-tarief de belangrijkste stap om dit doel te behalen.

Wat is recycle-tarief?

Beter afval scheiden en minder restafval overhouden: goed voor het milieu én inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Het is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. De goede afvalscheider wordt beloond, anderen worden uitgedaagd beter hun best te doen. Het geldt voor zowel afval dat thuis wordt gescheiden, als voor grof afval.

Bij recycle-tarief staat de inwoner centraal: door zelf regie te nemen op de hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing en door steeds persoonlijker en gerichte communicatie op maat.

Uitleg recycle-tarief
Close
Uitleg recycle-tarief

Afvalstoffenheffing: vast en variabel deel

Bij recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast en een variabel deel. Het vaste deel kan variëren tussen één- en meerpersoonshuishoudens. De hoogte van het variabele deel bepaalt de inwoner zelf. Als inwoners goed afval scheiden en daardoor minder restafval overhouden, hoeft dit minder te worden opgehaald en wordt de ondergrondse container minder vaak gebruikt. Zo hebben inwoners zelf invloed op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Het recycle-tarief is vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektra.

Gemeenten met een prijsprikkel

In het oosten van Nederland is een groot aantal gemeenten al overgestapt op een systeem met prijsprikkel. In het westen van Nederland hebben gemeenten vooral gekozen voor het invoeren van een serviceprikkel, zoals bijvoorbeeld een bak aan huis voor plastic verpakkingen. Gemeenten die de prijsprikkel èn serviceprikkel combineren laten goede resultaten zien op het gebied van afvalscheiding en kostenbeheersing.

Overzichtskaart recycle-tarief
Close
Overzichtskaart recycle-tarief

De voordelen van het systeem

  • Recycle-tarief zet de inwoner centraal, door invloed op de afvalstoffenheffing en steeds persoonlijker en gerichte communicatie, passend bij de woon- en gezinssituatie.
  • Het systeem beloont de goede afvalscheider en daagt anderen uit beter hun best te doen.
  • Een prijsprikkel zorgt voor meer afvalscheiding en minder restafval.
  • Goed afval scheiden maakt inwoners bewust hoe weinig restafval er nog maar over blijft.
  • Gemeenten met een prijsprikkel hebben gemiddeld een lagere afvalstoffenheffing.

“Je kunt er eigenlijk niet omheen: sinds de invoering van recycle-tarief is het restafval enorm gedaald en zijn de recyclebare grondstoffen toegenomen. Er waren best wat zorgen en bezwaren voordat we dit systeem invoerden. Maar als ik de resultaten nu zie ben ik echt trots op de inwoners van Noordoostpolder!”

Anjo Simonse, Wethouder gemeente Noordoostpolder
Anjo SImonse
Ambassadeur Noordoostpolder Angelique
Ambassadeur Noordoostpolder Angelique
Moeder en kind scheiden samen etensresten in een apart bakje in de keuken

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

De gemeente kiest voor recycle-tarief gekozen om afvalscheiding te stimuleren. Dat betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog. Door afval goed te scheiden, krijgen inwoners met recycle-tarief zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Selecteer voor antwoord

Door goed afval te scheiden blijft er nog maar weinig restafval over. Daardoor hoeft de restafvalbak minder vaak geleegd te worden en de ondergrondse restafvalcontainer minder vaak gebruikt. Zo kunnen inwoners besparen op de afvalstoffenheffing.

Selecteer voor antwoord

Doordat inwoners betalen per keer dat ze de bak laten legen, worden bijna altijd volle bakken aangeboden. Er blijft dus weinig ruimte over voor de buren om hun afval in jouw bak te gooien. En als het toch een keer gebeurt, is dat niet heel erg. De bak wordt namelijk niet gewogen. Je betaalt per keer dat de bak wordt aangeboden en niet voor hoe zwaar de bak is, of hoeveel erin zit.

Selecteer voor antwoord

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing. En het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat je meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in jouw bak gooit. Bij betaling per lediging is dit niet van invloed.

Selecteer voor antwoord

Gebleken is dat dit meevalt in gemeenten waar al vergelijkbare systemen zijn ingevoerd. De gemeente houdt dit wel heel goed in de gaten. Als het nodig is, wordt er handhaving ingezet. Zij proberen dan te achterhalen waar het afval vandaan komt en de veroorzakers worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen.

Selecteer voor antwoord

Iedereen die zijn afval goed scheidt, kan de rekening omlaag brengen. Nu betaalt iedereen een gelijk tarief ongeacht of hij zijn afval wel of niet goed scheidt. Iemand die weinig afval produceert, betaalt nu evenveel als iemand die veel afval aanbiedt. Recycle-tarief is dus juist een eerlijker systeem. Er zijn inwoners die meer restafval produceren zonder dat zij daar zelf direct invloed op hebben, bijvoorbeeld door medische omstandigheden. Daarvoor kan de gemeente maatwerkafspraken maken.

Nieuws

Persberichten