Angelique laat trots zien hoe leeg haar restafvalbak nog is

Gemeente Noordoostpolder: resultaten eerste jaar recycle-tarief

Op 1 januari 2021 stapte gemeente Noordoostpolder over op recycle-tarief. Met recycle-tarief wordt de goede afvalscheider beloond en anderen worden uitgedaagd beter hun best te doen. Een jaar na de start zijn de resultaten zichtbaar. Het fijn en grof huishoudelijk afval is met 27 procent gedaald. Dat betekent per inwoner maar liefst 40 kilo minder restafval.

Vrijdag 28 januari 2022

Besparing CO2

Inwoners hebben hiermee een flinke CO2 besparing gerealiseerd. De vermindering van restafval van alle inwoners samen staat gelijk aan de uitstoot van een auto die 17,1 miljoen kilometer rijdt.

Minder restafval

In 2020 werd er per inwoner 142,3 kilo restafval ingezameld. In 2021 nog maar 102,6 kilo. Minder restafval betekent meer recyclebare grondstoffen. Zo steeg de hoeveelheid ingezameld plastic, blik en drinkpakken met 9 procent. Ook gft en etensresten en papier laten een stijging zien. De hoeveelheid gescheiden glas is zelfs met 21 procent gestegen. Gertjan de Waard, directeur Inzameling HVC: “De cijfers laten zien dat de afvalscheiding in Noordoostpolder is verbeterd sinds recycle-tarief. Het was voor veel mensen even wennen, maar inwoners van Noordoostpolder hebben het heel erg goed gedaan! We krijgen berichten van inwoners die de restafvalbak zelfs maar twee keer hebben aangeboden. Dat is misschien niet voor iedereen haalbaar, maar het laat zien hoe weinig restafval er écht overblijft als je afval goed scheidt.”. 

Overzicht van resultaten Noordoostpolder
Close
Overzicht van resultaten Noordoostpolder

Recycle-tarief

Recycle-tarief is een nieuwe manier van berekenen van de afvalstoffenheffing. Hierbij bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat een inwoner de restafvalbak aan de weg zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. Inwoners die hun afval goed scheiden houden minder restafval over en betalen daardoor ook minder. Met het recycle-tarief krijgen zij dus zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.

Minder vaak de restafvalbak laten legen

Gemeente Noordoostpolder koos voor invoering van recycle-tarief om de goede afvalscheiders in de gemeente te belonen en om anderen uit te dagen beter hun best te doen. Afgelopen jaar lieten inwoners van deze gemeente hun restafvalbak veel minder vaak legen. Dit is te zien aan het zogenoemde ‘aanbiedpercentage’. Afgelopen jaar was het aanbiedpercentage gemiddeld 51%, iedere keer dat het restafval wordt opgehaald zet slechts de helft van de inwoners hun bak aan de weg. Inwoners denken dus bewust na of de restafvalbak geleegd moet worden of dat deze nog een ronde kan blijven staan.