inzameling met een achterlader

6 maanden recycle-tarief; minder restafval en betere kwaliteit grondstoffen

Een half jaar na de start van recycle-tarief in gemeente Noordoostpolder is het restafval gedaald en zijn de recyclebare grondstoffen toegenomen.

Donderdag 15 juli 2021

Daling restafval en toename recyclebare grondstoffen

Een half jaar na de start van recycle-tarief in gemeente Noordoostpolder is het restafval gedaald en zijn de recyclebare grondstoffen toegenomen. Op 1 januari stapte de gemeente over op recycle-tarief. Inmiddels is de hoeveelheid restafval met 39 procent gedaald. De gescheiden inzameling van plastic, blik en drinkpakken is met 12 procent gestegen. Ook gft en etensresten en papier laten een stijging zien van respectievelijk 9 en 5 procent. De hoeveelheid gescheiden glas is met 24 procent gestegen. De introductie van de nieuwe HVC-app is een belangrijk onderdeel van deze goede resultaten; inwoners krijgen op een eenvoudige wijze inzicht in hun aanbiedgedrag. Dit is een extra motivatie om het afval goed te scheiden en zo minder restafval over te houden. 

“De cijfers wijzen uit dat de afvalscheiding in Noordoostpolder een grote impuls heeft gekregen sinds de invoering van recycle-tarief. Ik krijg veel berichten van inwoners dat het goed gaat met het afval scheiden. Er zijn mensen die de restafvalbak dit jaar nog maar twee keer buiten hebben gezet. Het laat zien dat je echt nog maar heel weinig restafval overhoudt als je goed scheidt. En hoe mooi is het dat je daarmee zelf invloed hebt op je afvalstoffenheffing?”

Gertjan de Waard, directeur Inzameling HVC
Gertjan de Waard, directeur inzameling HVC
Jongetje gooit een blikje in een aparte bak voor plastic blik en pak in keuken
Jongetje gooit een blikje in een aparte bak voor plastic blik en pak in keuken
2 bergen plastic bij kunststofsorteerinstallatie

Intensieve monitoring zorgt voor goede kwaliteit stromen

De recyclebare grondstoffen plastic, blik en drinkpakken worden beter gescheiden dan voor recycle-tarief. Er is 59 procent minder afkeur dan vorig jaar. Dat betekent dat er 1005 ton plastic, blik en drinkpakken is gerecycled in de eerste zes maanden van 2021.
Het afval wordt intensief gemonitord op kwaliteit, onder andere door afvalcoaches in de wijk. Dat betekent dat er wordt gekeken hoe ‘zuiver’ de stroom is. Hoe minder vervuiling er tussen het afval zit, hoe beter het gerecycled kan worden. 

App

Bij de introductie van recycle-tarief heeft HVC een nieuwe app gelanceerd om het inwoners makkelijker te maken hun afval goed te scheiden en inzicht te houden in hun recycle-tarief. Inwoners kunnen in de app zien hoe vaak ze hun restafvalbak hebben laten legen, of hoe vaak ze de ondergrondse container voor restafval gebruiken. In de app kunnen gebruikers een doel voor zichzelf instellen. Hoe vaak denken ze dit jaar restafval aan te bieden? De app geeft tips en feedback om dit doel te bereiken. Inmiddels hebben bijna 14.000 bewoners van gemeente Noordoostpolder de app gedownload. 


De HVC-app is gratis te downloaden in de AppStore en GooglePlay (zoek HVC app). 

Gewichten in tonnages

Gewichten in tonnages gemeente Noordoostpolder eerste 6 maanden 2020/2021

 

afvalstroom 2020 2021
restafval 2.788 1.689
gft en etensresten 3.903 4.257
plastic, blik en drinkpakken 897 1.005
papier 1.285 1.344
glas 453 562