Shovel lost plastic in hal
Afval recyclen

Bron- en nascheiding

Om zoveel mogelijk plastic, blik en drinkpakken te kunnen recyclen, zetten wij zowel bron- als nascheiding in. 

Onze visie

HVC vindt het belangrijk dat afval zoveel mogelijk hergebruikt kan worden. Dat betekent dat we dát inzamel- en verwerkingssysteem kiezen waarbij de meeste grondstoffen worden behouden. In het algemeen levert thuis afval scheiden (bronscheiding) de beste kwaliteit op ten behoeve van recycling. Voor laagbouw is dit, ook qua kosten, dan ook de meest optimale manier. In flats en binnensteden is het minder makkelijk om afval thuis te scheiden. In het afval van deze huishoudens zitten herbruikbare materialen en restafval bij elkaar. Daar kan machinaal scheiden (nascheiding) een goede oplossing zijn om waardevolle plastics, blik en drinkpakken tóch te kunnen recyclen.  
 

Gertjan de Waard, directeur inzameling HVC

De visie van HVC is ‘bronscheiding waar het kan, nascheiding waar het moet’. HVC heeft beide systemen in huis en bekijkt per gemeente naar de meest optimale combinatie van beide systemen.  

Gertjan de Waard, directeur inzameling HVC
transportbanden in de voorscheidingsinstallatie
transportbanden in de voorscheidingsinstallatie
hvc-voorscheidingsinstallatie-sortiva-2-1920px.jpg

Afval scheiden via 2 routes: bron- en nascheiding

Er zijn twee opties om afval te scheiden. Als mensen het thuis scheiden en het in de goede bak doen, noemen we dat ‘bronscheiding’. Bij bronscheiding houden mensen thuis de belangrijkste afvalstromen apart; gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. Textiel, glas en ander afval als elektrische apparaten en grof huishoudelijk afval kunnen bewoners kwijt in containers in de buurt of op het afvalbrengstation. 

Een andere mogelijkheid is nascheiding. Hierbij wordt het restafval van huishoudens machinaal gescheiden. Plastic, blik en drinkpakken kunnen dan nog (deels) uit het restafval worden gesorteerd. Andere afvalstromen zoals gft en etensresten, papier of textiel kunnen met nascheiding niet uit het restafval worden gesorteerd omdat ze te sterk vervuild zijn. Deze zijn alleen geschikt voor recycling als ze apart ingezameld worden. 
 

Bron - en nascheiding: 2 routes

Hoe ziet de keten van zowel bron- als nascheiding eruit?

 

Links plastic uit nascheiding, rechts plastic uit bronscheiding. Het plastic uit de nascheidingsinstallatie is viezer dan dat uit bronscheiding. 

2 bergen plastic bij kunststofsorteerinstallatie
Close
2 bergen plastic bij kunststofsorteerinstallatie

Steeds meer plastics

In discussies over bron- en nascheiding staat de stroom ‘plastic, blik en drinkpakken’ centraal. De productie van plastic is sinds de jaren 60 exponentieel gestegen. Verpakkingen vormen het grootste aandeel plastic in de Europese Unie. Van alle plastics die op de markt komen, bestaat 40% uit verpakkingen (bron: PlasticsEurope). Deze stroom zorgt dan ook voor een grote hoeveelheid afval in huishoudens, die goed gerecycled kan worden als het goed wordt gescheiden. Deze stroom kan zowel via bronscheiding als door nascheiding worden gesorteerd.

Wat er nog in het restafval zit

Slechts 26% van de samenstelling van het restafval is ook echt daadwerkelijk restafval. Het overige afval, maar liefst 74%, is goed te recyclen. Bij bronscheiding hebben inwoners hier zelf invloed op en kunnen zij grondstoffen als plastic, blik en drinkpakken, gft en papier goed scheiden. Bij nascheiding kunnen alleen waardevolle plastics, blik en drinkpakken uit het restafval worden gesorteerd. De overige grondstoffen gaan verloren.  

Belangrijk effect van bronscheiding is het verhoogde bewustzijn van de hoeveelheid afval die vrijkomt in een huishouden. Dit heeft ook effect op aankoopgedrag.

Inhoud van een gemiddelde restafvalbak

Voordelen en argumenten

Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben een Argumentenkaart samengesteld, met daarin argumenten voor en tegen bron- en nascheiding van plastic, blik en drinkpakken. Hieronder de belangrijkste voordelen van beide systemen.
 

Voordelen bronscheiding

 • Milieubewustzijn bij inwoners vergroot:
  • Inzicht bij inwoner over omvang van hoeveelheid plastic, blik en drinkpakken
  • betere bronscheiding van andere grondstofstromen; gft en etensresten en papier
  • Minder restafval
 • Goede kwaliteit en afzetbaarheid van brongescheiden plastic, blik en drinkpakken
 • Hogere prijs voor brongescheiden plastic
 • Invloed van inwoners: inwoners kunnen zelf bijdragen aan het succes van de inzameling
 • Gemeenten kunnen inwoners prikkelen om beter afval te scheiden door het toevoegen van een prijsprikkel (recycle-tarief) of een serviceprikkel
 • Lagere kosten; doordat minder restafval hoeft te worden verbrand en gemeenten kunnen profiteren van de opbrengsten of lagere verwerkingskosten van grondstoffen

Voordelen nascheiding

 • Goed alternatief op moment dat bronscheiding niet mogelijk is binnen bepaalde wijken of gebieden
 • Verwerkingsroute voor afgekeurd brongescheiden plastic, blik en drinkpakken (doel is maximaal terugwinnen van plastic, blik en drinkpakken)
 • Vanuit sorteerder meer grip op de samenstelling de gescheiden fracties plastic, blik en drinkpakken en hoe wat we aan sorteerders aanbieden
 • Gemak voor de inwoner
   

Nieuws

Persberichten