leging ondergrondse container

Gemeente Noordoostpolder kiest weer voor HVC

Gemeente Noordoostpolder heeft opnieuw voor HVC gekozen als afvalinzamelaar en verwerker. Na positieve evaluatie van de huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) en aanvullend onderzoek in markt, wordt de samenwerking tussen gemeente en HVC ook de komende jaren voortgezet. De gemeente heeft zich voorgenomen de komende 10 jaar de afvalinzameling en verwerking bij HVC onder te brengen.

Vrijdag 3 september 2021

Daling restafval

Gertjan de Waard, directeur Inzameling: “HVC heeft er zin in om ook de komende jaren weer aan de slag te gaan in Noordoostpolder. De invoering van recycle-tarief heeft het afgelopen half jaar al voor een forse daling in de hoeveelheid restafval gezorgd. Ik ga graag samen met alle collega’s de uitdaging aan om hier nog betere resultaten in te bereiken en de gemeente Noordoostpolder verder te verduurzamen. De prettige samenwerking met de gemeente zorgt ervoor dat ik hier alle vertrouwen in heb.”

Nieuwe afspraken

Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de verwerking van gft en etensresten, gelijk aan alle andere aandeelhoudende gemeente van HVC. Net als een aantal andere Flevolandse gemeenten heeft nu ook Noordoostpolder besloten de verwerking hiervan bij HVC onder te brengen.