Aftrap werkzaamheden aardwarmte Maasdijk, Tarek Hopman (business ontwikkelaar HVC), Jacco Besuijen (voorzitter warmtecoöperatie Maasdijk), wethouder Pieter Varekamp (gemeente Westland) en Marco van Soerland (directeur warmte HVC) bij een rupskraan

Aftrap Aardwarmteproject Maasdijk: schop in de grond op weg naar duurzame warmte

Door met een rupskraan symbolisch een gootelement te plaatsen gaf Pieter Varekamp, wethouder energietransitie van de gemeente Westland, dinsdag 8 maart het startsein voor het Aardwarmteproject Maasdijk. Het project is vooral gericht op de tuinders in de regio, die ervoor kiezen 430 hectare aan kassen duurzaam te verwarmen. En richt zich ook op inwoners die geen aardgas meer willen gebruiken. Op de bouwlocatie zijn al conductors geplaatst op 145 meter diepte om de volgende fase – het boren – mogelijk te maken.

Maandag 4 april 2022

aftrap

Bij de aftrap waren - naast de wethouder - ook Dion van Steensel (algemeen directeur HVC) en Jacco Besuijen (voorzitter van het bestuur warmtecoöperatie Maasdijk) aanwezig. HVC levert als uitvoerder en investeerder van het project een bijdrage aan het realiseren van de warmtetransitie in het Westland. Dat gebeurt in samenwerking met de warmtecoöperatie Maasdijk.

Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Maasdijk en HVC met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland te stimuleren en realiseren. “Met onze leden gaan we op zoek naar betaalbare alternatieven waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. We onderschrijven de noodzaak van verduurzaming en willen hier als telers samen met HVC de schouders eronder zetten”, zegt Jacco Besuijen van de telerscoöperatie.

sterk en veilig

HVC ontwikkelt een aardwarmtebron altijd in samenwerking met de gemeente en de directe omgeving. We zoeken samen naar een geschikte locatie. Dion van Steensel: “Er moet immers zowel boven- als ondergronds genoeg ruimte zijn. Ook wordt gekeken of er voldoende afnemers zijn die gebruik kunnen maken van aardwarmte.”

De afgelopen twee jaar zijn de omwonenden van de aardwarmtelocatie betrokken bij de ontwikkeling naar een mogelijk aardwarmteproject. Naarmate de realisatie van de 6 aardwarmteputten dichterbij komt, wordt het omgevingsoverleg met omwonenden verder geïntensiveerd.

Betrouwbaar alternatief

Wethouder Pieter Varekamp stelt dat aardwarmte een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiebron is. “Vanuit duurzaamheid is in Westland gestart met aardwarmte. En gezien de onzekerheid, zowel beschikbaarheid en prijs van huidige fossiele bronnen, is aardwarmte nu nog interessanter. Met de start van de werkzaamheden van de aardwarmtebron en de realisatie van het warmtecluster komt aardwarmte breed beschikbaar. En dat is goed voor de toekomst van de glastuinbouw in Westland”.

hvc opent locatie

“HVC heeft ook een kantoor geopend in de Lier. De warmte van een woonwijk is relatief klein in verhouding tot de glastuinbouw. Het koppelen van een woonwijk aan een warmtesysteem kan zeker interessant zijn. Samenwerkingen die de tuinbouw, projectontwikkelaars, gemeente Westland en HVC aanjagen. Met de opening van het kantoor onderstrepen we onze aanpak”, aldus Dion van Steensel.

Hoe werkt het?

Bij aardwarmte wordt warm water uit de grond gepompt en gebruikt om woningen, kassen en gebouwen mee te verwarmen. Hiervoor zijn 2 putten nodig, ook wel een doublet genoemd. Bij de ene put wordt water omhoog gepompt, waarbij een warmtewisselaar de warmte eruit haalt. Via de andere put gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. De warmte wordt via het lokale warmtenet verspreid voor het gebruik in woningen, gebouwen en kassen. Uiteraard gebeurt dat op een veilige manier. Met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp garandeert de sector dat je aardwarmte veilig en verantwoord kunt winnen zonder risico voor de drinkwatervoorziening.

Trias Westland in Naaldwijk

HVC heeft eerder in samenwerking met diverse partijen het aardwarmteproject Trias Westland met twee aardwarmtebronnen op 2,3 kilometer diepte in Naaldwijk gerealiseerd. Trias Westland is een aardwarmtebedrijf van en voor de ondernemers in de Westlandse glastuinbouw. De geproduceerde warmte uit Trias Westland leveren we aan tuinders en woningen (Lierkwartier) in de directe omgeving. De samenwerking met ondernemers in de aanpak van Trias Westland heeft geresulteerd in een groot draagvlak onder glastuinbouwbedrijven, overheden en financiers.