springplank Trias Westland

Voor Warmtesysteem Westland is Trias Westland de springplank

Woensdag, 13 oktober, is het ingebruiknemen van Trias Westland samen met de telers, Jan-Kees Goet, secretaris-generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Sandor Gaastra, directeur-generaal Economische zaken en Klimaat bekrachtigd. Met twee geothermiebronnen op 2,3 km diepte en een 4 km onderzoeksboring is het Trias Westland de springplank naar Warmtesysteem Westland. Een groot deel van dit warmtenet fungeert als hoofdleiding binnen Warmtesysteem Westland (WSW), het regionale warmtenet in de glazen stad. 

Vrijdag 29 oktober 2021

“Het Westland is van oudsher innovatief, ondernemend en kenmerkt zich door samenwerken. Dit maakt Trias Westland een grote inspiratie voor de warmtesector. Door innovatief te zijn en ondernemerschap te tonen, laat het Westland ons zien dat je samen de warmtetransitie kan vormgeven. Maar we zijn er nog niet. Het is belangrijk om nu door te pakken. Zoals met de uitrol van Warmtesysteem Westland en het uitbouwen naar woonwijken en de koppelingen met Warmtelinq. Ik heb het volle vertrouwen in het succes en de impact van Trias Westland. Een inspiratie voor de rest van Nederland."

Sandor Gaastra, directeur-generaal ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Trias Westland event
Sandor Gaastra2
Sandor Gaastra2
Sandor Gaastra

Reservering miljoenennota

De opwaardering van de hoofdleiding van het warmtenet van Trias Westland is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de recent uitgebrachte miljoenennota is vanaf 2022 een nieuwe reservering voor Warmtesysteem Westland opgenomen. Daarnaast is ook de koppeling met havenwarmte naar Leiden (Warmtelinq) voorzien. Jan-Kees Goet, secretaris -generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “Het regionale warmtenetwerk en daarmee het koppelen van de lokale warmteprojecten maakt een robuuste en toekomstbestendige warmtevoorziening in het Westland mogelijk. Juist in deze tijd met alle ontwikkelingen op de energiemarkt is dit een mooi voorbeeld van vooruitstrevend klimaatbeleid waarin verschillende partijen en sectoren, zoals de glastuinbouw, initiatief nemen, elkaar vinden, versterken en samenwerken. Met toekenning van de subsidie hebben wij daaraan bijgedragen.”

Vruchtbare samenwerking

Tijdens de bijeenkomst in Naaldwijk is te midden van gerbera’s, paprika’s en orchideeën stilgestaan bij de vruchtbare samenwerking tussen initiatiefnemers, financiers, partners en 54 Westlandse glastuinbouwbedrijven. Met een productiecapaciteit van meer dan 40 MWth is Trias Westland het bewijs van een samenwerkingsmodel waarbij de deelnemende glastuinbouwondernemers via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. De aangesloten glastuinbouwondernemers van Trias Westland kunnen bovendien onderling warmte verhandelen. Door warmte uit te wisselen op het handelsplatform benutten we optimaal de beschikbare warmte.

Op weg naar Warmtesysteem Westland

Juist de coöperatieve samenwerking betekende inspiratie voor de doorontwikkeling en samenwerking binnen warmtecoöperaties in het Westland. Dit is de start van een robuuste en toekomstbestendige warmtevoorziening in een integraal warmtesysteem. 

Filmbestand
Volume
/
Video progress