bodemonderzoek Lelystad

Met geluidsgolven op zoek naar aardwarmte in Lelystad

Vanaf maart onderzoekt HVC of de ondergrond in Lelystad geschikt is voor het gebruik van aardwarmte. De resultaten van het onderzoek laten zien hoe de ondergrond er precies uitziet. Aardwarmte is een duurzame warmtebron waarmee woningen en gebouwen verwarmd kunnen worden zonder aardgas.

Dinsdag 20 februari 2024

Inloopbijeenkomst op maandagavond 26 februari

Tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 26 februari gaat HVC graag met inwoners in gesprek over dit onderzoek.

  • De bijeenkomst vindt plaats op maandag 26 februari tussen 18.00 uur en 21.00 uur bij het Sportcafé “De Inloper” in Sportcomplex De Rietlanden (Grietenij 22-06).
  • Er zijn geen ingeplande presentaties. Tussen 18.00 uur en 21.00 uur kunnen bezoekers binnenlopen wanneer het hen uitkomt.
plattegrond onderzoek aardwarmte Lelystad

ondergrond in kaart brengen via geluidsgolven

Dit wordt ook wel seismisch onderzoek genoemd. Het onderzoek wordt over een lengte van ongeveer 50 kilometer uitgevoerd. Op het toegevoegde kaartje is dit gebied met rode lijnen ingetekend. Het onderzoek start in maart en duurt ongeveer 4 tot 5 weken. Het bedrijf Seismic Mechatronics voert het onderzoek uit namens HVC. Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:

  1. Een soort grondmicrofoons, zogeheten geofoons, worden 15 centimeter diep in de grond geplaatst.
  2. Een speciaal voertuig rijdt langs de geofoons. Het voertuig stuurt om de 10 meter geluidsgolven de grond in. Dit gebeurt ‘s nachts, omdat er dan weinig invloed is van geluid uit de omgeving. Van die geluidsgolven merken bewoners niets. Wel is er mogelijk een zoemend geluid hoorbaar tijdens het onderzoek.
  3. De geofoons meten de geluidsgolven die terugkomen vanuit de ondergrond.
  4. De geofoons worden weggehaald en de ondergrond weer afgedekt.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

HVC verkent samen met Vattenfall of een aardwarmteproject in Lelystad mogelijk is. De beoogde locatie daarvoor is Lelystad-Zuid. De resultaten van het onderzoek helpen bij het bepalen van de precieze locatie van de aardwarmtebron. Het is de bedoeling dat de warmte in de toekomst wordt gebruikt in het bestaande warmtenet van Vattenfall. Met het gebruik van aardwarmte kan de inzet van biomassa als warmtebron flink verminderen.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Het onderzoeken van de ondergrond is een belangrijke stap. Toch moet er nog veel gebeuren voordat inwoners uit Lelystad gebruik kunnen maken van aardwarmte. Daarvoor moet HVC een aantal vergunningen aanvragen. Ook de gemeente Lelystad moet nog een aantal beslissingen nemen. Pas als alle stappen zijn doorlopen, neemt HVC in overleg met Vattenfall een definitief besluit over het project. Als het project door gaat, verwacht HVC eind 2027 de eerste aardwarmte te kunnen produceren. 

Wat is aardwarmte?

Diep in de ondergrond van onze aarde is het warm. Deze aardwarmte kan gebruikt worden om huizen en andere gebouwen mee te verwarmen. Dat is duurzaam en het gebeurt bijvoorbeeld al in de glastuinbouw. HVC heeft ruime ervaring met aardwarmte in het Westland. Als publiek energiebedrijf ondersteunt HVC gemeenten naast het inzamelen en verwerken van afval ook met het aanleggen van warmtenetten, produceren van aardwarmte en zonne- en windenergie. Kijk voor meer informatie over het project op https://www.aardwarmtelelystad.nl/.