Bodemaswasinstallatie

Alleen vrij toepasbare kwaliteit bodemas hoort thuis in een circulaire economie

Met haar bodemaswasinstallatie in Alkmaar levert HVC uitsluitend vrij toepasbare bodemas. Dat daarnaast in Nederland nog steeds ongereinigde bodemassen worden afgezet is zorgelijk. Dat zegt HVC naar aanleiding van het uitkomen van de signaalrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Vrijdag 22 juli 2022

Hvc levert uitsluitend gewassen bodemas

ILT signaleert dat een groot deel van de opwerkers van bodemas ervoor kiest om dit ongereinigd toe te passen als ingrediënt van bouwproducten zoals bouwblokken of cementgebonden funderingen. De intentie van de Green Deal was echter om bodemas te reinigen naar vrij toepasbaar materiaal, dat dan bijvoorbeeld te gebruiken is ter vervanging van zand in de grond-, weg- en waterbouw.

Zorgelijk

Dion van Steensel, algemeen directeur HVC: “Het is slecht gesteld met de recycling van bodemassen in Nederland. Zolang er nog ongereinigde bodemassen worden toegepast, zijn er grotere milieurisico’s dan nodig. Bovendien belemmert onzekerheid over het tweede hergebruik ervan de circulaire economie. HVC is dan ook groot voorstander van de route van het ministerie om reiniging – en daarmee veilig en duurzaam hergebruik – van deze bouwstoffen te stimuleren. Dat in de branche, hoewel binnen de wet, nog steeds grotendeels gekozen wordt voor het afzetten van verontreinigde bodemas vinden wij zeer zorgelijk. De branche zou juist de rijen moeten sluiten in het belang van de circulaire economie.” 

Recyclen van bodemas

Bodemas is het restproduct van restafvalverbranding in een afvalenergiecentrale. Om ook deze resten nuttig te kunnen toepassen, is in 2015 ‘wASH’ (een samenwerking van duurzaam afval- en energiebedrijf HVC en Boskalis Environmental) opgericht en is de bodemaswasinstallatie in Alkmaar gebouwd. De verontreinigingen die wateroplosbaar zijn – en dus schadelijk voor het milieu – wast wASH er letterlijk uit. De installatie levert uitsluitend vrij toepasbare bouwstof die gebruikt kan worden als vervanger van zand in de fundering en ophoging in de grond-, weg-, en waterbouw.