Visualisatie CO2-afvanginstallatie HVC

Positief ontwerpbesluit CO2-afvang-installatie Alkmaar

In 2019 startten we al met het afvangen van CO2 in een proefinstallatie. Nu bereiden wij ons voor, met de ervaring die we hebben opgedaan in de proefinstallatie, om grootschalig CO2 te gaan afvangen. De noodzakelijke vergunningen voor de bouw van de installatie zijn aangevraagd en inmiddels is er een positief ontwerpbesluit gepubliceerd.

Maandag 5 februari 2024

afvalvrije toekomst

Want hoewel wij in de toekomst een afvalvrije samenleving zien, zijn we nog niet zo ver. Tot die tijd maken we bij de verbranding van afval dat niet hergebruikt kan worden, zoveel mogelijk stroom en warmte. Én vangen we een deel van de CO2 af waardoor deze niet in de lucht komt.

wat is CO2?

We horen er allemaal over, maar wat is CO2 nou precies? CO2 is de scheikundige afkorting van koolstofdioxide, een broeikasgas dat zich ophoopt in de atmosfeer en voor opwarming van de aarde zorgt. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om CO2 in de atmosfeer te reduceren.  CO2 wordt ook wel kooldioxide of koolzuurgas genoemd en kan zowel in vaste, vloeibare als in gasvorm voorkomen; het is zuurstof verdringend, maar niet brandbaar. 

de CO2 afvang-installatie

De installatie komt er als volgt uit te zien: aan de linkerkant de installatie waarmee de CO2 uit de rookgassen gehaald wordt en aan de rechterkant  3 grote horizontale opslagtanks voor CO2 (elk 500m3). Aansluitend aan deze opslagtanks wordt de CO2 beladen op trucks en geleverd aan klanten. 

Bij het ontwerp van deze installatie is gelet op afstanden tussen de bestaande fabriek en de nieuw aan te leggen situatie. Op deze manier kan er efficiënt en kostenbesparend gebouw worden.   

Wat doen wij met de afgevangen CO2?

De afgevangen CO2 maken we vloeibaar, zodat deze kan worden getransporteerd naar de glastuinbouw. We leveren de CO2 uit deze Alkmaarse installatie aan tuinders in de regio. Zij laten hiermee hun gewassen sneller groeien en hoeven zelf geen CO2 meer te maken uit fossiel aardgas. We gebruiken ook een deel van de afgevangen CO2 in onze bodemas-wasinstallatie. Daarnaast onderzoeken we ook nog of er andere toepassingsmogelijkheden voor de afgevangen CO2 zijn. 

planning

Voor deze installatie hebben wij SDE++ subsidie toegewezen gekregen. De vergunningen voor de bouw van de installatie zijn aangevraagd en inmiddels is er 3 februari 2024 een positief ontwerpbesluit gepubliceerd, waarna de zienswijzen periode van 6 weken is ingegaan. Hierin kan iedere belanghebbende een zienswijze indienen. Vervolgens volgt er een definitief besluit en een bezwaren termijn. Uiteindelijk verwachten wij medio 2024 de definitieve vergunning te ontvangen, waarna we werken naar een 'financial close'.