Jongetje gooit een blikje in een aparte bak voor plastic blik en pak in keuken

Vier maanden recycle-tarief; meer recycling en minder restafval

Vier maanden na de start van recycle-tarief in de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Wormerland is de hoeveelheid restafval fors gedaald. Inwoners die hun afval goed scheiden, houden grip op hun variabele deel van recycle-tarief en zijn hierdoor aan het eind van het jaar voordeliger uit dan mensen die minder goed hun afval scheiden. Ook voor gemeenten levert dit voordeel op door lagere kosten voor inzameling en verwerking.

Dinsdag 14 juni 2022

Besparing CO2

Door de daling van het restafval en toename van de recyclebare grondstoffen is er in totaal ruim 1,5 miljoen kilo minder CO2 uitgestoten. Dat staat gelijk aan de uitstoot van een benzineauto die 16 miljoen kilometer rijdt.

Aanbiedpercentage

Dat de hoeveelheid restafval in de gemeenten daalt, is ook te zien aan het ‘aanbiedpercentage’ van de restafvalbak. Gemiddeld wordt per inzamelronde minder dan de helft van het aantal restafvalbakken aangeboden om geleegd te worden. In de gemeente Hollands Kroon is het aanbiedpercentage nu 52%, in Medemblik 46% en in Wormerland 53%.

Cijfers afvalscheiding

De cijfers voor de gemeenten Wormerland en Hollands Kroon laten een daling van 40% zien voor het restafval. Voor Medemblik is dat 41%. De recyclebare grondstoffen zoals plastic, blik en drinkpakken en gft nemen hierdoor op jaarbasis toe. De CO2-impact is per gemeente verschillend door verschillende inzamelmomenten en -resultaten van grondstofstromen.

Dikke pluim voor inwoners

Gertjan de Waard, directeur Inzameling HVC: “Recycle-tarief zorgt echt voor een daling van het restafval en daarmee voor een CO2-besparing. Ik feliciteer de gemeenten van harte met deze mooie resultaten en ik wil een dikke pluim geven aan alle inwoners. Goed afval scheiden begint gewoon thuis en de inwoners van deze gemeenten laten zien dat je nog maar een beetje restafval overhoudt als je je afval goed scheidt. Ik hoor regelmatig verhalen van inwoners die hun restafvalbak dit jaar nog maar 2 x hebben laten legen. Super toch?”

Dubbel voordeel; in milieu en geld

Recycle-tarief is een belangrijke maatregel om toe te werken naar de landelijke doelstelling van maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Dat betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. Gemeenten worden extra gestimuleerd om maatregelen te nemen, omdat restafval de duurste stroom is om te verwerken. Als het restafval blijft dalen en de recyclebare stromen blijven stijgen, verwachten wij dat de kosten die HVC maakt voor de inzameling en verwerking lager uitvallen. Dit betekent dat de rekening van HVC aan gemeenten lager uitvalt aan het einde van het jaar.

De recyclebare stromen zijn iets minder hard gestegen dan verwacht. Dit kan meerdere oorzaken hebben; mogelijk werd er in het verleden bedrijfsafval aangeboden bij het huishoudelijk afval, of hebben inwoners minder afval doordat zij bewuster inkopen. Als inwoners de goede afvalscheiding voortzetten of zelfs nog verbeteren, dan heeft dat direct een gunstig effect op de opbrengsten. Aan het einde van het jaar kunnen we de balans opmaken.

Recycle-tarief bestaat uit een vast en variabel deel

Recycle-tarief geeft de inwoner regie op de eigen afvalstoffenheffing. Met recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast en een variabel deel. Het aantal keer dat inwoners hun restafvalbak aanbieden of de ondergrondse container voor restafval gebruiken, bepaalt de hoogte van het variabele deel. Recycle-tarief is daardoor vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektra. Door afval goed te scheiden hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Recycle-tarief beloont de goede afvalscheider en daagt anderen uit beter hun best te doen.

HVC-app helpt bij afval scheiden

In de nieuwe HVC-app die speciaal werd ontwikkeld voor recycle-tarief, kunnen inwoners hun eigen doel instellen. De app houdt bij hoe vaak de bak voor restafval is geleegd, of hoe vaak de ondergrondse container voor restafval is gebruikt. Hiermee zien inwoners in één oogopslag of zij op koers liggen. Ook geeft HVC er tips en weetjes over afval scheiden. Daarnaast is er een handige afvalwijzer in de app te vinden, door middel van een foto of barcodescan is te zien in welke bak het weggegooid mag worden. De app is gratis te downloaden in de AppStore of GooglePlay (HVC afval).