Wasbare luier

Proef met wasbare luiers in gemeente Medemblik

Een kind in de luiers zorgt voor ongeveer 300 kilo luierafval per jaar. Per maand is dat ongeveer 25 kilo. Met het gebruik van wasbare luiers blijft er minder restafval over, ook is het beter voor het milieu. Zelfs als je de productie en het wassen van de luiers meetelt, blijkt uit onderzoek van CE Delft.

Donderdag 19 oktober 2023

Proef gemeente Medemblik

Gemeente Medemblik en HVC starten daarom eind dit jaar met de proef ‘wasbare luiers’. 25 gezinnen kunnen heel laagdrempelig én voordelig de overstap naar wasbare luiers maken. Deelnemers gaan aan de slag met een compleet pakket met kwaliteitsproducten t.w.v. zo’n € 800,- dat speciaal is samengesteld voor deze proef. Voor dit complete pakket betalen deelnemers een eigen bijdrage van € 200,-.

Proef ‘wasbare luiers’

De proef start met een gezamenlijke kick off, daarna krijgen deelnemers gedurende 6 maanden  begeleiding en kunnen ze tips en adviezen uitwisselen met andere deelnemers van de proef. De ervaringen van de deelnemers worden ook gedeeld met andere inwoners en ouders. Op die manier willen gemeente Medemblik en HVC het gebruik van wasbare luiers stimuleren.

Wasbare luiers beter voor het milieu

In een onderzoek van de CE Delft (Levenscyclusanalyse van wasbare en eenmalige luiers – Maart 2023) is te lezen dat wegwerpluiers die bij het restafval verbrand worden de hoogste milieu-impact hebben. Per verschoning veroorzaakt een wegwerpluier een uitstoot van 0,14 kilo CO2. Wasbare luiers zijn beter voor het milieu, die veroorzaken per verschoning een uitstoot van 0,05 kilo CO2. Bij wasbare luiers wordt de impact bepaald door gedrag huishoudens (zuinigheid apparatuur, frequentie wasjes, frequentie droger). Deelnemers aan deze proef krijgen hiervoor handige tips en adviezen. Milieubewuste huishoudens kunnen met wasbare luiers tot wel 4x beter zijn voor het milieu dan met wegwerpluiers.

Nóg meer voordelen

Naast het feit dat wasbare luiers zorgen voor minder restafval en beter zijn voor het milieu dan wegwerpluiers heeft het gebruik van wasbare luiers nog meer voordelen. Zo hebben kinderen met wasbare luiers minder vaak last van luieruitslag en zijn ze gemiddeld eerder zindelijk. Daarnaast zijn wasbare luiers een stuk voordeliger dan wegwerpluiers én is het veel makkelijker dan mensen meestal denken.

Meer informatie en aanmelden

Voor deelname aan deze proef gelden een aantal voorwaarden. Deelnemers moeten woonachtig en ingeschreven zijn in gemeente Medemblik. Kinderen zijn of worden geboren tussen 1 juli 2022 en 1 maart 2024. De proef loopt van 17 januari 2024 tot 17 juli 2024. Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie op hvcgroep.nl/wasbareluiers. Aanmelden voor de proef kan via wasbareluiers@hvcgroep.nl.