""

jaarverslag 2023: energie- en afvalbedrijf HVC droomt van een afvalvrije wereld

“De grootste milieu-impact is te bereiken door afval te voorkomen. Dit is wat we samen moeten doen en waarom we eind 2023 zijn gestart met een publiekscampagne”. Dat zegt algemeen directeur Dion van Steensel van publiek energie- en afvalbedrijf HVC in het jaarverslag over 2023. “Als we minder spullen kopen, hoeven ze ook niet geproduceerd en getransporteerd te worden. Én hoeven wij ze niet te verbranden als ze bij het restafval terechtkomen. Als dat betekent dat wij uiteindelijk minder te doen hebben in afvalinzameling en -verwerking, dan is onze missie geslaagd.” 

Dinsdag 30 april 2024

Onze opgave

De kern van de opgave van HVC is om zo snel mogelijk de totale hoeveelheid afval te laten dalen en het afval dát ontstaat zo goed mogelijk te hergebruiken. Tegelijkertijd wil HVC zo snel mogelijk de gebouwde omgeving van het aardgas halen. “Het is een grote uitdaging om de vaart in de warmtetransitie te houden. We moeten nu vasthouden en ervoor zorgen dat warmteoplossingen betaalbaar blijven en zoveel mogelijk woningen en bedrijven aansluiten op een warmtenet”, aldus Van Steensel.  

 

Onze droom over een afvalvrije wereld

De stip op de horizon van HVC is een afvalvrij Nederland waarin we geen restafval meer hoeven te verbranden. “Als ‘vuilnismannen’ is het voor ons dweilen met de kraan open aan de ‘achterkant’ van onze consumptie. We zullen met z’n allen meer aandacht moeten besteden aan de ‘voorkant’, zegt algemeen directeur Dion van Steensel. “Consumptie is wat dat betreft een ‘mindset’. We denken vaak in meer of minder spullen, maar we kunnen ook anders naar consumptie kijken. Naast het laten repareren van een kledingstuk kun je ook denken aan het genieten van een film, samen eten of iets nieuws leren.”

De droom over een afvalvrije wereld heeft HVC gedeeld met de aftrap van de publiekscampagne ‘Wij gaan voor afvalvrij. En jij?’. De video waarin HVC schetst hoe we naar een afvalvrije wereld kunnen bewegen, is een open uitnodiging aan anderen om mee te doen. Van Steensel: “Een uitnodiging vooral aan ons in Nederland en Europa, omdat wij veel spullen kopen en gebruiken en dus ook helaas veel weggooien en verspillen. Daarnaast rijden en vliegen we veel en gebruiken we veel energie. Daarmee is onze CO2-uitstoot relatief groot. Over het algemeen geldt: hoe welvarender hoe vervuilender.” Ondertussen voeren steeds meer gemeenten waar HVC de afvalinzameling verzorgt, het recycle-tarief in. Deze prijsprikkel leidt tot een afname van de hoeveelheid restafval per inwoner. In de twee gemeenten waar het recycle-tarief in 2023 inging, nam de hoeveelheid restafval af met gemiddeld ruim 34%. Dit vindt HVC een mooi resultaat, en nog mooier is het als we er samen voor zorgen dat de totale hoeveelheid afval afneemt.
 

Warmtenetten essentieel onderdeel energietransitie

Warmtenetten zorgen voor gemiddeld tot 80% minder CO2-uitstoot dan cv-ketels. Als publiek bedrijf is het de kerntaak van HVC om gemeenten en waterschappen te ondersteunen in de transitie naar aardgasvrij. HVC ziet, net als de overheid en woningcorporaties, de aanleg van warmtenetten dan ook als essentieel onderdeel van de energietransitie. Ondanks een recordaantal nieuwe aansluitingen op een warmtenet van HVC in 2023, viel het aantal lager uit dan verwacht. In de praktijk blijkt dat er nog veel nodig is om de warmtetransitie mogelijk te maken. Dit komt onder andere door de onzekerheid van nieuwe wet- en regelgeving, de hoge energietarieven, gestegen kosten door inflatie en tekorten in de keten (bijvoorbeeld materialen en medewerkers bij derden). 

Dion van Steensel: “We zijn al een heel eind op weg met onze warmtenetten in de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Assendelft, Westland, Pijnacker, Hendrik-Ido-Ambacht, Gorinchem, Den Helder en Hoorn. En we zien de interesse in onze warmte-activiteiten toenemen. Zo kunnen we steeds meer woningen van duurzame warmte voorzien, zowel van woningcorporaties als van particulieren. Maar ook telers met hun kassen, gemeenten met hun scholen, zwembaden en sporthallen en ondernemers met hun winkels en kantoorgebouwen. Daar zijn we heel blij mee. Dat vraagt wel langetermijnvisie van alle partners, doorzettingsvermogen en optimale inzet van beschikbare menskracht en middelen.”

Een uitzonderlijk goed financieel jaar

Het nettoresultaat over 2023 was € 34,9 miljoen. Dit resultaat is met name positief beïnvloed door de groei in activiteiten en de hoge energie- en metaalprijzen. In 2023 heeft HVC ruim € 180 miljoen geïnvesteerd, voor het grootste deel in de uitbreiding van warmtenetten en duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte.