""

Jaarverslag 2021 HVC; energie- en afvalbedrijf HVC maant rijk tot sturing

De rijksoverheid is te weinig betrokken bij het terugdringen van onnodig afval. Dat zegt algemeen directeur Dion van Steensel van energie- en afvalbedrijf HVC bij de presentatie van het jaarverslag van 2021. “Onze inspanningen op het gebied van hergebruik hadden een grotere impact kunnen en moeten hebben. Het is hard nodig dat producenten, afvalverwerkende sector, wetenschap en rijksoverheid écht gaan samenwerken. Alleen die laatste partij ontbreekt vrijwel geheel. Dat is jammer, want er is veel meer beleid, aandacht en sturing nodig.”

Donderdag 21 april 2022

Goed jaar

Het jaar 2021 was voor HVC - een publiek bedrijf - een goed jaar. Het noteerde een recordproductie aan groen gas en compost, nam een tweede aardwarmtebron in productie, droeg eraan bij dat meer woningen aardgasvrij werden, en telde minder restafval dankzij het recycle-tarief.

Record aan groen gas en compost

Inwoners bieden de laatste jaren steeds meer gescheiden gft en etensresten aan. In 2021 maakte HVC daarvan 4,2 miljoen kuub groen gas, goed voor het gasverbruik van 3.390 huishoudens. Daarnaast produceerde HVC 91,1 kton compost.

Meer woningen aardgasvrij

In de regio’s Alkmaar en Dordrecht heeft HVC 1.821 huishoudens aangesloten op het warmtenet. Ook sloot het 5.385 nieuwe contracten af voor toekomstige warmteaansluitingen. 

In de gemeente Westland nam HVC een tweede aardwarmtebron van Trias Westland in gebruik. Deze gaat uiteindelijk 54 glastuinbouwbedrijven, een bloemenveiling en 345 woningen voorzien van duurzame warmte.

Duurzame-energieproductie voor ruim 490.000 huishoudens

HVC produceerde in 2021 1.350 GWh aan duurzame energie. Omgerekend naar het aantal huishoudens met een gemiddeld elektriciteitsverbruik, is dit elektriciteit voor ruim 490.000 huishoudens. Het wekte meer zonne-energie en duurzame warmte op dan in 2020. Wel is de totale hoeveelheid geproduceerde duurzame energie iets lager dan voorgaand jaar (1.374 GWh), omdat  2021 een slecht ‘windjaar’ was.

Minder restafval

HVC voerde in de eerste gemeente van haar inzamelgebied het recycle-tarief in. Deze prijsprikkel zorgde voor een afname van 142,3 kilo per inwoner naar 102,6 kilo restafval in 2021.

Een gunstig financieel jaar

Het nettoresultaat over 2021 kwam uit op € 26,4 miljoen (tegenover € 15,2 miljoen in 2020). Dit is positief beïnvloed door de voorgenomen verkoop van het belang in Trianel Windpark Borkum West II, de gestegen metaalprijzen (waaronder die van de metalen die we uit bodemassen halen), de toegenomen energieproductie en -levering en de gestegen energieprijzen in de laatste periode van 2021.

Verbod nodig op producten die niet te recyclen zijn

Ondanks deze positieve cijfers vindt algemeen directeur Dion van Steensel dat in 2021 te weinig resultaten zijn geboekt: “Willen we in Nederland volledig circulair worden, dan moeten we veel meer doen. Wat al zou helpen, is een verbod op producten die niet te repareren of recyclen zijn, naast een vergaande stimulering (met juridische en financiële instrumenten) van de inzet van herbruikbare materialen. Als we dit soort maatregelen treffen, kunnen we als branche en als Nederland veel meer milieu-impact maken. We moeten serieus gaan luisteren naar elkaars ideeën en bedenkingen, daar bloed-zweet-en-tranen in steken. Zoals wel al gebeurt op het gebied van duurzame energie en klimaat. Resultaten waar verandering voor nodig is, bereik je alleen samen.”