Ondertekening Westland DVO

Inzameling huishoudelijk afval Westland vanaf 2025 door HVC

Per 1 januari 2025 gaat de inzameling van alle afvalstromen in de gemeente Westland over van Renewi naar HVC. De gemeente en HVC tekenden op 18 april een samenwerkingsovereenkomst  voor de komende 15 jaar. Door de samenwerking met HVC is de afvalinzameling voor de inwoners van Westland vanaf volgend jaar gegarandeerd.

Maandag 22 april 2024

Gemakkelijk, duurzaam en betaalbaar

HVC is de grootste publieke afvalinzamelaar van Nederland en in handen van 52 gemeenten en 8 waterschappen. Ook de gemeente Westland is aandeelhouder van het bedrijf en dus is de keuze voor HVC als betrouwbare partner een logische volgens wethouder Ferwerda: ‘’Samen met HVC gaan we werken aan een gemakkelijk, duurzaam en betaalbaar afvalsysteem waarbij hergebruik en minder afval centraal staan. Deze samenwerking geeft daarvoor een goede basis waarin we de kennis en kunde van HVC kunnen gebruiken.’’

HVC niet onbekend in het Westland

Voor HVC is het Westland geen onbekend terrein. Sinds 2020 wordt er oud papier en karton ingezameld en verzorgt men de verwerking van de meeste stromen grof afval van de milieustraten in Naaldwijk en Monster. De energietak van het bedrijf werkt al enige jaren samen met gemeente, projectontwikkelaars en glastuinbedrijven aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in het Westland. De komende jaren worden duizenden (nieuwbouw)woningen en glastuinbedrijven aangesloten op een duurzaam aardwarmtenetwerk van HVC.

Ophaaldagen blijven hetzelfde

Voor inwoners verandert er met de overgang van de afvalinzameling niet zoveel. Zo blijven de ophaaldagen in 2025 hetzelfde als dit jaar, een belangrijke eis van de gemeente. Aan het einde van dit jaar worden inwoners gevraagd om de HVC-app te downloaden waarmee ze onder andere de afvalkalender kunnen bekijken. Inwoners worden in het najaar hierover geïnformeerd. 

Flinke operatie

De ondertekening van het contract met de gemeente Westland betekent voor HVC dat er ongeveer 48.000 nieuwe huishoudens op het inzamelnetwerk van ruim 625.000 huishoudens worden aangesloten. Om dat in goede banen te leiden, heeft het bedrijf tot 2025 de tijd om de gehele operatie daarvoor in te richten met onder meer personeel, voertuigen en huisvesting.