Afvalbrengstation HVC

hvc geeft 5 euro voor elke ingeleverde lachgascilinder

Vanaf maandag 13 november 2023 krijgt iedere particulier die een lachgascilinder van minimaal 1,25 kilogram komt inleveren bij het HVC-afvalbrengstation in Velsen-Zuid 5 euro contant
uitbetaald. HVC wil er daarmee voor zorgen dat er minder lachgascilinders tussen het restafval terechtkomen. Restafval wordt namelijk verbrand en verdwaalde lachgascilinders zijn de oorzaak van een flinke hoeveelheid explosies in de ovens van de afvalenergiecentrales in Alkmaar en Dordrecht.

Donderdag 9 november 2023

Veiligheidsrisico’s

Sinds het begin van dit jaar hebben alle Nederlandse afvalverwerkers te maken met ontploffende lachgascilinders in hun verbrandingsinstallaties. Dit probleem is ontstaan na het verbod op het gebruik en de verkoop van lachgas per 1 januari. Afgedankte lachgascilinders worden momenteel massaal bij het restafval of in de openbare ruimte gedumpt en komen uiteindelijk in de verbrandingsovens terecht. Gertjan de Waard, directeur Inzameling bij HVC is zeer bezorgd: “De ontploffingen leiden tot veiligheidsrisico’s voor onze medewerkers en hoge kosten voor reparatie en stilstand. Het is zo dat bij een stilstand van de afvalenergiecentrale na zo’n ontploffing ook de levering van warmte aan huishoudens in het geding zou kunnen komen. Dan levert het verbod op een party drug opeens forse maatschappelijke risico’s op, die verder gaan dan de gevolgen van het gebruik ervan.”

Met het uitreiken van contant geld gaat HVC nu over tot extra maatregelen om de lachgascilinders uit de ovens te weren. De totale schade van de ontploffingen loopt volgens het bedrijf namelijk in de miljoenen euro’s. De Waard: ”Achter de schermen doen we er natuurlijk alles aan om de cilinders uit het afval te sorteren. Dat heeft zijn effect, maar zorgt ook voor veel extra kosten. Het lukt daarmee nog niet om elke cilinder uit het restafval te halen. Daarom kiezen we er nu ook voor om een forse beloning te gaan verstrekken aan degene die een lachgascilinder komt inleveren.”

Inleveren in plaats van weggooien

Met de tijdelijke vergoeding in Velsen wil HVC inwoners nog maar eens stimuleren lachgascilinders bij het afvalbrengstation in te leveren en niet bij het restafval te gooien. De cilinders kunnen tijdens de reguliere openingstijden van het HVC-afvalbrengstation Velsen-Zuid aan de Amsterdamseweg 10 worden ingeleverd. Iedereen met een lachgascilinder van 1,25 kilogram of meer is dus van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.15 uur van harte welkom. Het gaat overigens alleen om lege lachgascilinders, die HVC daarna afvoert naar een speciale verwerker. Om te voorkomen dat deze vorm van vergoeden leidt tot een lucratief verdienmodel, heeft HVC voorlopig een plafond gesteld aan het bedrag dat men kan ontvangen. Maximaal vijf stuks per persoon per dag worden contant vergoed, ook al brengt men er meer. Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd van de aanbieders.

Beroep op inwoners

Al eerder deed HVC een dringend beroep op inwoners en eventuele gebruikers van lachgas. “Een lachgascilinder kun je zonder risico kwijt op elk afvalbrengstation van HVC, waar we hem veilig kunnen opslaan en laten verwerken”, geeft De Waard aan. “Kom je er een paar tegen in jouw buurt of tijdens een wandeling en vertrouw je het niet om ze zelf mee te nemen en in te leveren? Maak er melding van bij de gemeente, ook dan komen ze niet terecht in het restafval. En aan gebruikers van lachgas hebben we nog een dringend verzoek: draai het ventiel van de cilinder in ieder geval helemaal open voordat je hem afdankt. Dat maakt het risico op latere ontploffing een stuk kleiner.”

Meer maatregelen

Naast het geven van een inleverpremie en extra controles op de afvalstromen heeft HVC nog meer maatregelen genomen om te zorgen dat er geen lachgascilinders in de verbrandingsovens terecht komen. Er is een juridische procedure opgestart tegen de staat en samen met de brancheverenigingen van afvalbedrijven worden gesprekken gevoerd met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid om te komen tot een blijvende oplossing voor het probleem.

Achtergrond

Vanaf 1 januari 2023 is het recreatief gebruik van lachgas officieel verboden en daarmee is ook het statiegeldsysteem van de leveranciers ervan ten einde gekomen. Sindsdien hebben Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties ongekend veel last van lachgascilinders die na gebruik worden gedumpt in restafvalcontainers, maar ook in parken, perkjes en sloten. In navolging van het Amsterdamse afvalbedrijf AEB gaat HVC in Velsen bij wijze van proef over op het uitbetalen van statiegeld op iedere ingeleverde lachgascilinder van meer dan 1,25 kilogram. Dat er, ondanks het verbod op de verkoop, het transport en het gebruik, nog flink wat lachgascilinders in Nederland rondzwerven, blijkt wel uit de cijfers. Inmiddels heeft HVC er sinds januari circa 3.000 ingezameld en aangetroffen in het restafval. “Het topje van de ijsberg”, aldus Gert Jan de Waard. “Collega AEB uit Amsterdam zamelde er namelijk, dankzij het statiegeld al meer dan 10.000 in”.