wethouder test elektrische veegwagen

Elektrische veegwagen in Dordrecht

Zwerfafval, los afval op straat en bladeren van de bomen. Elke dag gaat HVC op pad met de veegwagen van Dordrecht om de straten weer schoon te houden en sinds kort met een grote elektrische veegwagen. Elektrische voertuigen verminderen de uitstoot van fijnstof en zijn geluidsarm. Wethouder Marc Merx testte de elektrische veegwagen in Dordrecht. Het is de ambitie van HVC om het hele wagenpark elektrisch te maken. 

Donderdag 6 oktober 2022

belangrijke vervolgstap

“Met afvalinzameling hebben we al belangrijke stappen gezet om tot zoveel mogelijk hergebruik te komen en zetten we al een aantal elektrische inzamelvoertuigen in. Inwoners verwachten van ons dat wij hun afval zo duurzaam mogelijk inzamelen. Het beleid dat we nu voeren is dat elke nieuwe wagen die wij aanschaffen een elektrisch moet zijn. Daar hoort het verduurzamen van het beheer van de openbare ruimte bij. Daarom zijn we er ook trots op dat we nu een elektrische veegwagen in Dordrecht hebben rondrijden”, zegt HVC directeur Gertjan de Waard.

Duurzaam

Wethouder Marc Merx: “HVC is onze partner in afvalinzameling, beheer openbare ruimte én in duurzaamheid. Ik vind het mooi hoe HVC, waarvan Dordrecht medeaandeelhouder is, verbrandingswarmte terug levert aan bewoners via warmtenetten. Deze elektrische veegwagen rijdt op energie die HVC zelf opwekt, weer een duurzame stap. Het komt ook ten goede aan de leefbaarheid van de binnenstad door vermindering van uitstoot. Goed om te horen dat er bij HVC meer duurzame wagens zullen volgen.” 

Beheer openbare ruimte

Veegwagens worden ingezet als onderdeel van het beheer van openbare ruimte. Het doel is het schoonhouden van de openbare ruimte in Dordrecht door het weghalen van afval en bladeren op straat. Dat kan met de inzet van zowel grote als kleine veegwagens, maar gebeurt ook door het handmatig vegen. Bij het beheer wordt door HVC steeds gekeken naar de meest duurzame en effectieve methoden voor het schoonhouden. HVC heeft kleine elektrische veegwagens in bestelling staan.