Vrouw met afvalwolk

Afvalbedrijf HVC wil naar een afvalvrij Nederland

HVC wil aankomende jaren een grote stap zetten richting het voorkomen van afval, samen met gemeenten en inwoners. Een publiekscampagne waarin HVC een droom voor een afvalvrije wereld deelt is het startpunt. Omdat de meeste klimaatimpact is te bereiken met het voorkomen van afval, zet HVC als eerste publieke afvalverwerker in Nederland de stap van afval scheiden naar afval voorkomen.

Donderdag 4 januari 2024

Van afval verwerken naar voorkomen

HVC is opgericht om samen met aandeelhoudende gemeenten op een zo schoon mogelijke manier afval te verwerken en duurzame energie op te wekken. Het is nu tijd voor een volgende stap richting afval verminderen. Met de afvalpreventiecampagne ‘Wij gaan voor afvalvrij. En jij?’ geeft HVC een boost aan afvalpreventie. De publiekscampagne heeft een potentieel bereik van circa 1,5 miljoen inwoners van de gemeenten waar HVC afval inzamelt. We nodigen gemeenten en inwoners uit om mee te denken hoe we kunnen komen tot een afvalvrije wereld.

Win-win

Nederland werkt richting 2050 toe naar een volledig circulaire samenleving, waarin alle afval nieuwe grondstof is en er nagenoeg niets meer overblijft voor verbranding (bron: PBL). Dat kan door afval goed te scheiden, maar in grotere mate door het voorkomen van afval. Onderzoek van Milieu Centraal wijst uit dat consumenten meer dan 25% kunnen besparen op hun klimaatimpact door minder spullen te kopen. Dion van Steensel, algemeen directeur HVC: “Naast de positieve milieu-impact scheelt het je ook geld en geeft het misschien ook meer rust. Meer tijd voor zaken die er écht toe doen in het leven dan vaak op online koopjesjacht gaan. Kiezen voor een bewuster, duurzamer én goedkoper leven. Een win-win situatie voor iedereen wat mij betreft. En als dat betekent dat we bij HVC minder te doen hebben in afvalinzameling en verwerking, dan is onze missie geslaagd.”

Eerst intern

HVC is lid van de koplopergroep Afvalpreventie Nederland, waarin Rijkswaterstaat, een aantal gemeenten en afvalbedrijven kennis delen en initiatieven ontwikkelen. De publiekscampagne vormt een aanvulling op de bestaande initiatieven. Van Steensel: “We hebben het effect van een wij-afvalvrij-initiatief eerst getoetst binnen onze eigen organisatie. Daaruit blijkt ook dat het  niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Met een eigen bakje naar de supermarkt of niet zomaar nieuwe spullen kopen als iets kapot gaat, is voor de meeste mensen echt wennen. We willen dan ook geen campagne voeren waarbij we met het vingertje wijzen. We nemen iedereen graag mee in onze droom over een afvalvrije samenleving.” 

Afvalvrij als beweging

HVC werkt nauw samen met Zero Waste Nederland oprichtster Elisah Pals en gedragswetenschapper Reint Jan Renes. “We helpen elkaar om een brede afvalvrije beweging in Nederland te versnellen”, geeft Van Steensel aan. ‘Wij gaan voor afvalvrij. En jij?” is tevens een uitnodiging aan bestuurders om samen met ons vorm te geven aan de duurzaamheids- en circulariteitsambities van hun gemeente. Wat ons betreft vormt deze campagne pas het begin van een grote gezamenlijke beweging de komende jaren.” Elisah Pals: "HVC zet de toon die zal gaan weerklinken in de gehele afvalwereld: afvalpreventie komt voorop te staan. We kunnen ons geen weg uit de troep recyclen, als de kraan open blijft staan. Afval voorkómen is dus essentieel. HVC is de eerste publieke inzamelaar en verwerker die dat snapt én het aandurft om op gedurfde wijze met deze missie aan de slag te gaan. Het is geweldig om met ze samen te werken."