locatie van de putten

Aardwarmte Polanen officieel van start

Geothermie in Monster voorbeeld energietransitie glastuinbouw

Monster – Aardwarmteproject Polanen is officieel gestart. Na voorbereidende werkzaamheden is de eerste paal voor de fundering van het aardwarmtegebouw geslagen. De realisatie van Aardwarmte Polanen betekent een forse verduurzaming voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 12.000 tot 18.000 huishoudens. Daarmee kunnen naar verwachting ruim veertig glastuinbouwbedrijven in het Westland van het aardgas af en worden aangesloten op duurzame warmte. 

Maandag 12 december 2022

Aardwarmtebron en warmtenet

De aandeelhouders gingen onlangs akkoord met het verstrekken van eigen vermogen voor de aardwarmtebron door HVC en de aanleg van het warmtenet door Warmte Netwerk Westland (samenwerking Capturam en HVC). Eerder zijn subsidies beschikt voor de aardwarmtebron via stimulering duurzame energie en voor het warmtenet via Kansen voor West. Aardwarmte Polanen is een samenwerking tussen HVC en Warmtecoöperatie Polanen, dat uit ruim vijftig glastuinbouwbedrijven bestaat. Zij hebben samen zo’n 200 hectare glastuinbouw in gebruik voor de teelt van groente, planten en bloemen. 

Investeren in energietransitie

De afgelopen maanden hebben veel telers te maken gekregen met hoge gasprijzen. Het project maakt de glastuinbouw – eenmaal in bedrijf - minder afhankelijk van die gasprijzen. Aardwarmte Polanen is het bewijs dat samenwerken en investeren in de energietransitie noodzakelijk is. Met aardwarmte als duurzame bron van warmte voor telers en woningen draagt de sector bij aan het fors verlagen van de Nederlandse CO2-uitstoot zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Boortoren uit de buurt

De boortoren die nu in Maasdijk voor het boren naar aardwarmte wordt gebruikt, gaat naar verwachting in april naar Monster en wordt daar vervolgens weer opgebouwd. Dan kan het boren voor Aardwarmte Polanen van start gaan. De afgelopen jaren zijn de direct omwonenden van de boorlocatie betrokken bij de ontwikkeling van het aardwarmteproject. Onlangs hebben de direct omwonenden van Aardwarmte Polanen al kunnen zien hoe het boren naar aardwarmte in z’n werk gaat tijdens een locatiebezoek aan Aardwarmte Maasdijk. 

Warmtenet

De bedoeling is dat 40 kwekers - verenigd in de warmtecoöperatie Polanen - worden aangesloten op het warmtenet in Monster. De aannemerscombinatie Heijmans en Nijkamp heeft eerder de aanleg van het leidingennetwerk in het noordelijk gedeelte van het Warmte netwerk Westland gegund gekregen. De aanleg van het eerste tracé van het warmtenet start bij de toekomstige aardwarmte-installatie en gaat in zuidelijke richting naar het terrein van netbeheerder Westland Infra. 

Geothermie: bron van duurzame energie

Bij geothermie wordt warm water uit diepere grondlagen opgepompt en via een warmtewisselaar overgedragen aan een warmtenet. Hoe dieper er geboord wordt, hoe warmer het water. Per kilometer wordt water 30 graden warmer. Het afgekoelde water wordt weer terug in de bodem gepompt. De warmte is hernieuwbaar. Na gebruik wordt deze ondergrondse bron van nature opnieuw aangevuld. De urgentie van dit soort projecten is groot. Het boren van de putten op 2,3 kilometer start na april 2023. 

Start uitvoering aardwarmte Polanen

Filmbestand
Volume
/
Video progress