Luchtfoto van woningen in de Vogelbuurt in Sliedrecht

Warmtenet Sliedrecht volop in ontwikkeling

Sliedrecht zet grote stappen met de ontwikkeling van het warmtenet. Inmiddels maken al meer dan 1.000 woningen in de Staatsliedenbuurt en Vogelbuurt gebruik van het warmtenet Sliedrecht.

Woensdag 9 november 2022

zes jaar geleden

Onlangs is ook gestart met de aanleg in de Professorenbuurt. Daar krijgen nog eens 500 woningen van Tablis Wonen een aansluiting. Daarnaast hebben de eerste particuliere woningeigenaren in De Horst besloten om over te stappen op het warmtenet. En dat terwijl de plannen voor een warmtenet in Sliedrecht pas zes jaar geleden vorm kregen.

Willy Heussen is gebiedsmanager Drechtsteden bij energie- en afvalbedrijf HVC. Samen kijken we terug en vooruit naar de ontwikkeling van warmtenet Sliedrecht.

Duurzame warmtebron

"Langs de A15 tussen Sliedrecht en Papendrecht ligt een strook grond - de driehoek - die heel geschikt is als locatie voor een aardwarmtebron", vertelt Willy Heussen. "Dat was net bekend toen ik in 2018 bij HVC aan de slag ging in de Drechtsteden. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een aantrekkelijke en duurzame warmtebron voor een warmtenet. En dus een heel duurzame vervanger voor aardgas. Maar een warmtenet moet eerst voldoende aansluitingen hebben om het gebruik van aardwarmte mogelijk te maken. Denk aan zo'n 5.000 woningen, met zicht op uitbreiding naar 10.000 woningen. Daarvoor kijken we dan vooral naar Sliedrecht en Papendrecht samen.

Samenwerking

Met het oog op een aardgasvrije toekomst is daar voldoende vraag voor te vinden. Daarom werkt HVC intensief samen met onder andere de gemeente Sliedrecht en woningcorporatie Tablis Wonen aan de ontwikkeling van het warmtenet. "Van het begin af aan was er de intentie om samen te werken", zegt Willy. "Dat is heel belangrijk. Zo konden we in 2018 al van start gaan met de aanleg van het warmtenet bij de nieuwbouw en renovatie van woningen in de Staatsliedenbuurt. Met de rijkssubsidie ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ konden we ook samen aan de slag in de Vogelbuurt."

Duurzame tussenoplossing via slibverbranding

Op dit moment draait het warmtenet op een tijdelijke, gasgestookte warmtecentrale. Willy Heussen: "Op termijn schakelen we over naar aardwarmte die we uit de grond halen bij ‘de driehoek’ langs de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Alleen duurt dat nog wel een aantal jaar. De ontwikkeling van een aardwarmtebron kost nou eenmaal veel voorbereidingstijd. In tussentijd zitten we zeker niet stil! Wij zijn steeds op zoek naar andere duurzame bronnen. HVC heeft een subsidie aangevraagd en  gekregen voor het inzetten van de warmte die vrijkomt bij de verwerking van rioolslib in onze bestaande centrale. De warmte die we uit dat proces winnen, is te gebruiken voor het warmtenet. Daar kunnen we zo’n 5.000 tot 7.000 woningen mee verwarmen. Zo voorkomen we dat waardevolle warmte verloren gaat. Dankzij de subsidie kunnen we nu ook versneld een leiding aanleggen. Die loopt straks vanuit Sliedrecht, onder de Merwede door, naar de rioolslibverwerker op het terrein van HVC. Zo kunnen we eerder afscheid nemen van de tijdelijke warmtecentrale op gas aan de Thorbeckelaan. En dus ook sneller verduurzamen."

foto van gebiedsmanager Willy Heussen bij de werkzaamheden in Sliedrecht
Close
foto van gebiedsmanager Willy Heussen bij de werkzaamheden in Sliedrecht

Samen optrekken bij de aanleg

Aardwarmte is hiermee niet van de baan. HVC gaat verder met de ontwikkeling van het leidingtracé vanaf de driehoek naar het warmtenet Sliedrecht. "Dit doen we in nauwe afstemming met de gemeente en Tablis Wonen", geeft Willy aan. “Ook is er afstemming met partijen zoals Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen. We kijken waar we samen kunnen optrekken in bijvoorbeeld bouw-, vervangings- of herinrichtingsplannen. Zo proberen we werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten om de overlast voor de inwoners te beperken."

Aanleg hoofdtracé via Deltalaan

Begin dit jaar is HVC gestart met de aanleg van de hoofdleiding in Sonate en langs de Craijensteijn. De werkzaamheden zijn daar gecombineerd met de herinrichting van de weg en de aanleg van een veiliger fietspad. "Na de aanleg in Craijensteijn is de aannemer van de zomer in de Deltalaan gestart. Een enorme klus met veel impact voor omwonenden en ondernemers in het gebied. Daarom voeren we de werkzaamheden tot en met maart 2023 in verschillende fases uit. Daarna is de aanleg van het hoofdtracé door het hart van Sliedrecht gereed. Vervolgens starten we met de aanleg van de leiding naar de duurzame warmtebron: eerst de warmte via de slibverwerker en later via de aardwarmtebron."

Nu overlast, straks een duurzame oplossing

In de Deltalaan wordt een groot deel van het 1,3 kilometer lange leidingtracé aangelegd via drie ondergrondse boringen. Dat werkt sneller en geeft minder overlast. De langste boring is 540 meter. Voor een kleiner deel worden er sleuven gegraven waarin de leidingen worden gelegd en vervolgens aan elkaar gelast. Willy Heussen: "We zijn ons ervan bewust dat de aanleg van het warmtenet overlast met zich meebrengt. Ons doel is altijd om dat zoveel mogelijk te beperken. Al is dat niet altijd eenvoudig en mogelijk. De leidingen voor een warmtenet zijn van staal, hebben een flinke diameter en dikke isolatielaag. Het aan elkaar lassen van die verschillende delen kost nou eenmaal tijd. Maar als straks de hoofdleiding er ligt en verbonden is met de slibverwerker, dan heeft Sliedrecht een heel duurzame warmteoplossing voor een aardgasvrije toekomst."

Boring Deltalaan Sliedrecht

Boring Deltalaan Sliedrecht: intrekken van een 540 meter lange leiding  

Filmbestand
Volume
/
Video progress