Foto van een bezoek aan een werklocatie waar samenwerkt wordt in de ondergrond

Samenwerken in de openbare ruimte

Minder overlast voor de omgeving bij werkzaamheden en lagere maatschappelijke kosten. Dat is het doel van de afspraken die de gemeente Dordrecht, waterbedrijf Evides, netbeheerder Stedin en HVC Warmte met elkaar hebben gemaakt.

Dinsdag 12 maart 2024

Nog beter samenwerken

Met het ondertekenen van het convenant ‘Samenwerken in de ondergrond’ is afgesproken dat de samenwerkingspartners de uitvoering en planning van werkzaamheden op elkaar afstemmen. De partijen ondertekenden het convenant op woensdag 6 maart 2024.

Maatschappelijke opgave

De partners hebben allemaal maatschappelijke opgaves in de openbare ruimte. Naast het standaard onderhoud, zijn er uitdagingen door de klimaatadaptatie, energietransitie en groei van de stad. De partners stemmen hun plannen op elkaar af. Dat doen ze om zoveel mogelijk werk te combineren en in een logische volgorde uit te voeren. Dat zorgt voor minder overlast voor inwoners en efficiënter werken. En het zorgt ook voor lagere kosten.

Resultaat

In Dordrecht zijn er op deze wijze al vaker projecten uitgevoerd. Door inzicht te krijgen in elkaars plannen en deze op elkaar af te stemmen worden werkzaamheden efficiënter uitgevoerd. Dat leidde ertoe dat gepland onderhoud aan gasleidingen is voorkomen omdat het gasnet werd vervangen door een warmtenet. Hierdoor zijn veel maatschappelijke kosten bespaart gebleven.