Koffiepads

Koffiepads en theezakjes in de gft-bak

Vanaf 10 januari 2023 mogen alle koffiepads en theezakjes bij het groente- fruit- en tuinafval (gft). In 2020 heeft branchevereniging Koffie & Thee Nederland met een Green Deal het initiatief genomen om met bedrijven uit de koffie- en theesector, de Rijksoverheid en de Vereniging Afvalbedrijven te kijken hoe koffiepads en theezakjes kunnen worden verwerkt in het gft-afval.

Vrijdag 13 januari 2023

Green deal is gehaald

De Green Deal is nu ruimschoots behaald: 93% van de theezakjes en bijna 97% van alle koffiepads is composteerbaar. Dat laat Rijkswaterstaat weten na het uitvoeren van een onafhankelijke steekproef in de supermarkten. De ambitie is dat uiteindelijk alle in Nederland opererende bedrijven overstappen op composteerbare koffiepads en theezakjes.

Duurzaam succes door samen te werken

Omdat het voor een consument lastig te zien is of een theezakje of koffiepad gemaakt is van composteerbaar materiaal, was het advies om alle theezakjes en koffiepads bij het restafval te doen. Dit om verwarring bij de consument en vervuiling van de gft-afvalstroom te voorkomen. Daarom was samenwerking door alle producenten van koffiepads en theezakjes noodzakelijk om een kans van slagen te hebben.

Lisanne Evers, directeur van Koffie & Thee Nederland is trots op de koffie- en theesector. "We zijn hiermee een koploper in Europa. Ons initiatief laat zien dat er door bedrijven wordt samengewerkt om de sector te verduurzamen. Koffie & Thee Nederland zet zich samen met haar leden en partners al jarenlang actief in voor verduurzaming van de koffiesector en dit is een prachtig voorbeeld."

Let op: koffiecapsules uitgesloten

Koffiecapsules (cups) worden nadrukkelijk uitgesloten van deze Green Deal, deze horen bij het restafval. Composteerbare koffiecapsules breken, net als veel andere harde plastics, vaak niet of onvoldoende af in de Nederlandse composteerinstallaties en blijven hierdoor zichtbaar in het eindproduct compost. Leden van Koffie & Thee Nederland werken momenteel aan een plan om alle aluminium en plastic koffiecapsules in Nederland via de publieke afvalstromen te kunnen inzamelen, sorteren en recyclen.

Aanpassing landelijke wel/niet-lijst voor gft & etensresten

In 2021 hebben Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een landelijke gft-wel/niet lijst gepubliceerd. Het doel van de lijst is om afvalscheiding makkelijker te maken en schoner gft-afval in te zamelen. Koffiepads en theezakjes staan vanaf nu op de ‘wel’-kant op deze lijst en mogen in de gft-bak.