Kunstmestkorrels in een potje

circulaire kunstmestkorrels van vliegas uit zuiveringsslib

Kunstmestkorrels gemaakt van fosfaat uit verbrandingsas van zuiveringsslib is geen sprookje meer.

Dinsdag 2 juli 2019

circulaire stap met hergebruik fosfaat

Samen met meststoffenproducent ICL Fertilizers in Amsterdam en zuiveringsslibverwerkers SNB werken we aan circulaire kunstmestkorrels waarop groenten en fruit kunnen groeien. Samen met SNB gaan we 10 miljoen kilo fosfaatrijke vliegas uit de slibverbrandingsinstallaties in Moerdijk en Dordrecht leveren aan ICL. Dit is 20% van de totale jaarproductie aan vliegas in Nederland. In totaal bevat dit zo’n 2,3 miljoen kilo fosfaat (P2O5). Dit staat gelijk aan bijna 1% van de Nederlandse fosfaatvraag. Vliegas is as die overblijft na verbranding van zuiveringsslib afkomstig van de zuivering van afvalwater.

nieuwe methode

ICL kan door een nieuwe methode een deel van hun kunstmest produceren met behulp van de fosfaatrijke vliegassen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: HVC en SNB recyclen hun vliegassen van zuiveringsslib. ICL verduurzaamt haar productie door het gebruik van secundaire grondstoffen. Met deze ontwikkeling zetten we met de waterschappen, een stap in het dichten van het gat in de kringlooplandbouw. Daarnaast dragen we bij aan de ambities van het landbouwbeleid. 

goed alternatief voor fosfaaterts

Na uitvoerige testen, waarbij ruim 2.500 ton as succesvol is ingezet bij de productie van kunstmest, zet ICL de vliegas van HVC en SNB nu in als secundaire grondstof voor de productie van kunstmest. Het is een alternatief voor het fosfaaterts uit mijnen. De aandeelhouders en klanten van HVC en SNB, een tiental waterschappen in Nederland, zijn blij met deze volgende stap: “We zetten zo een circulaire stap door de fosfaatrijke vliegassen feitelijk te upcyclen naar een grondstof voor kunstmest”, aldus Jeroen Haan, voorzitter van de aandeelhoudende waterschappen van HVC. 

samenwerking

De samenwerking geldt voor tenminste 2 jaar met de mogelijkheid om de productiecapaciteit op te schroeven. Samen met SNB werken we al jaren samen aan een grootschalige oplossing voor de terugwinning van fosfaat uit vliegassen vanwege het duurzame karakter hiervan.  We zien de verwerking bij ICL als een eerste stap naar het volledig terugwinnen van fosfaat uit de gehele vliegasproductie.

afhankelijkheid fosfaaterts verminderen

Fosfaat is een schaars mineraal dat noodzakelijk is voor de wereldwijde voedselvoorziening. Normaal gesproken wordt kunstmest gemaakt van fosfaatertsen uit de natuur, maar die worden op termijn steeds moeilijker winbaar. Bovendien is het fosfaat maar op een paar plekken in de wereld goed beschikbaar. De as die overblijft na verbranding van zuiveringsslib bevat echter veel fosfaat. Door innovatieve technieken is dit terug te winnen. HVC, SNB en ICL vinden het daarom belangrijk om fosfaatstromen ook uit secundaire stromen te halen. Door deze terugwinningsstap in de kringloop van fosfaat, hoeft minder fosfaaterts in de natuur te worden gewonnen. 


Het thermisch verwerken van zuiveringsslib is wettelijk vastgelegd. Door een verbrandingsstap komen geen micro-plastics en organische verbindingen in het milieu terecht.

fosfaatfabriek maakt gebruik van gerecycled fosfaat

In het Amsterdamse havengebied heeft ICL een fabriek voor het maken verschillende minerale meststoffen, gebaseerd op kalium en fosfaten. Boeren brengen deze producten in de vorm van korrels op hun land, waardoor hun gewassen beter groeien. ‘Fosfaat is een meststof die je op geen enkele manier door een andere stof kunt vervangen. Daarom moeten we vroeger of later de ketens gaan sluiten’, aldus Anthony Zanelli, vice-president Phosphate Operation Europe van ICL. Het bedrijf zet nu stappen door een minerale meststof te maken van stoffen waar anderen juist mee blijven zitten.