luchtfoto van Gildenwijk

Bijna 6.000 woningen aardgasvrij in de Drechtsteden


Komende vijf jaar maken we 5.930 bestaande huurwoningen aardgasvrij. Deze woningen sluiten we aan op onze warmtenetten.
 

Maandag 11 oktober 2021

samenwerkingsovereenkomst

In juni ondertekenden de woningcorporaties in de Drechtsteden en HVC de samenwerkingsovereenkomst ‘Warmtenet Drechtsteden’. In deze overeenkomst spraken ze met elkaar af hoe ze tot 2050 zoveel mogelijk corporatiewoningen gasloos maken en aansluiten op een warmtenet van HVC. Het gaat om maar liefst 5.930 huurwoningen die de komende vijf jaar van het gas af gaan.. De woningcorporaties hebben bij deze doelstelling de steun van hun huurdersorganisaties.

subsidie van 4.000 euro per woning

Het gasloos maken van de 5.930 woningen plus de aansluiting op het warmtenet kost veel geld. Mede dankzij een subsidie van de Rijksoverheid van ongeveer € 4.000 per woning is het mogelijk deze ingreep te realiseren. Daarnaast investeren de woningcorporaties zelf ook nog tientallen miljoenen om deze verduurzaming tot een succes te maken. 
Voor dat bedrag sluiten ze de woningen aan op een warmtenet van HVC, verwijderen ze de gasmeters en de Cv-ketels in de woningen. Om de woningen nog duurzamer te maken worden ze goed geïsoleerd naar minimaal energielabel B. Ook daar zorgen de corporaties voor.

soepele overstap naar gasvrije woning

Gasloos verwarmen en koken is veiliger, goed voor het milieu en de huurder is minder afhankelijk van de gasprijs. De woningcorporaties en HVC garanderen de huurders een bepaald warmtecomfort tegen vergelijkbare warmtekosten. Daarnaast krijgt iedere huurder ook een nieuw kooktoestel en pannenset aangeboden. Zo zorgen we met elkaar voor een soepele overstap naar gasloze en duurzame woningen. 

de keuze ligt bij de huurder

Iedere huurder kiest zelf  of ze wel of niet ingaan op de aanbieding die HVC en de woningcorporatie doen. Als 70% van de huurders in een woongebouw de aanbieding accepteert, moeten de andere huurders hier ook in meegaan. Uiteraard hopen we dat huurders voor 100% deelnemen op vrijwillige basis. Dat hopen HVC en de corporaties te bereiken door extra aandacht te besteden aan goede voorlichting en persoonlijke begeleiding. Zodra de huurders instemmen met de aanbieding, krijgen zij een leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.